NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 69,Bình Phước 50,Hậu Giang 58,Long An 47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 50,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 24,Tây Ninh 77,Binh Thuận 61 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 86,Bến Tre 74,Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 17,Hồ Chí Minh 56,Đồng Tháp 12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 66,Đà Lạt 19,Tiền Giang 04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 51,Bình Phước 96,Hậu Giang 68,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 13,Trà Vinh 52,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 46,Tây Ninh 28,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 92,Cần Thơ 18 Miss
08-01-2019 Bạc Liêu 46,Bến Tre 04,Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 99,Đà Lạt 82,Tiền Giang 97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 37,Hậu Giang 62,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 62,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 02,Tây Ninh 18,Binh Thuận 76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 95,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 34,Bến Tre 76,Vũng Tàu 07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 50,Hồ Chí Minh 56,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 64,Đà Lạt 97,Tiền Giang 59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 91,Hậu Giang 35,Long An 72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 03,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 42,Tây Ninh 17,Binh Thuận 56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 48,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 90,Bến Tre 70,Vũng Tàu 01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 19,Đà Lạt 19,Tiền Giang 71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 49,Hậu Giang 53,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 05,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 38,Tây Ninh 15,Binh Thuận 10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 48,Sóc Trăng 37,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 01,Bến Tre 91,Vũng Tàu 80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 14,Hồ Chí Minh 96,Đồng Tháp 14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 66,Đà Lạt 76,Tiền Giang 79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 58,Bình Phước 38,Hậu Giang 29,Long An 51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 90,Trà Vinh 19,Vĩnh Long 82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 73,Tây Ninh 01,Binh Thuận 75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 98,Sóc Trăng 94,Cần Thơ 52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 BT 49,VT 32,BL 09 Win BT, BL,VT