NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-04-2019
24-04-2019 Đồng Nai 10-79,Sóc Trăng 93-56,Cần Thơ 01-35 Miss
23-04-2019 Bạc Liêu 03-35,Bến Tre 32-93,Vũng Tàu 71-55 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-04-2019 Cà Mau 76-66,Hồ Chí Minh 07-64,Đồng Tháp 51-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-04-2019 Kiên Giang 17-47,Đà Lạt 42-29,Tiền Giang 27-21 Miss
20-04-2019 Hồ Chí Minh 95-65,Bình Phước 54-08,Hậu Giang 17-49,Long An 32-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-04-2019 Bình Dương 65-98,Trà Vinh 92-01,Vĩnh Long 44-03 Win Bình Dương
18-04-2019 An Giang 46-10,Tây Ninh 77-84,Binh Thuận 91-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-04-2019 Đồng Nai 92-07,Sóc Trăng 61-54,Cần Thơ 15-06 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
16-04-2019 Bạc Liêu 80-23,Bến Tre 58-37,Vũng Tàu 68-28 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-04-2019 Cà Mau 46-78,Hồ Chí Minh 78-15,Đồng Tháp 70-51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-04-2019 Kiên Giang 50-65,Đà Lạt 68-16,Tiền Giang 23-46 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-04-2019 Hồ Chí Minh 55-06,Bình Phước 82-31,Hậu Giang 88-84,Long An 45-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-04-2019 Bình Dương 52-50,Trà Vinh 83-74,Vĩnh Long 39-19 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-04-2019 An Giang 15-41,Tây Ninh 09-65,Binh Thuận 35-56 Miss
10-04-2019 Đồng Nai 42-85,Sóc Trăng 11-47,Cần Thơ 07-02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-04-2019 Bạc Liêu 90-14,Bến Tre 16-06,Vũng Tàu 23-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-04-2019 Cà Mau 06-12,Hồ Chí Minh 89-11,Đồng Tháp 40-08 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-04-2019 Kiên Giang 35-92,Đà Lạt 09-51,Tiền Giang 03-67 Miss
06-04-2019 Hồ Chí Minh 82-18,Bình Phước 52-95,Hậu Giang 36-75,Long An 98-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-04-2019 Bình Dương 31-60,Trà Vinh 11-66,Vĩnh Long 60-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-04-2019 An Giang 25-55,Tây Ninh 71-16,Binh Thuận 01-20 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-04-2019 Đồng Nai 72-88,Sóc Trăng 28-13,Cần Thơ 56-55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-04-2019 Bạc Liêu 14-79,Bến Tre 79-74,Vũng Tàu 42-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-04-2019 Cà Mau 26-54,Hồ Chí Minh 41-39,Đồng Tháp 69-85 Miss
31-03-2019 Kiên Giang 29-07,Đà Lạt 65-02,Tiền Giang 93-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-03-2019 Hồ Chí Minh 32-99,Bình Phước 88-07,Hậu Giang 22-94,Long An 21-97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-03-2019 Bình Dương 02-00,Trà Vinh 31-23,Vĩnh Long 04-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-03-2019 An Giang 57-13,Tây Ninh 24-58,Binh Thuận 18-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-03-2019 Đồng Nai 81-03,Sóc Trăng 61-62,Cần Thơ 54-48 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-03-2019 Bạc Liêu 40-89,Bến Tre 77-66,Vũng Tàu 70-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-03-2019 Cà Mau 16-23,Hồ Chí Minh 96-68,Đồng Tháp 37-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-03-2019 Kiên Giang 39-05,Đà Lạt 42-76,Tiền Giang 90-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 29-24,Bình Phước 18-95,Hậu Giang 94-69,Long An 76-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 58-40,Trà Vinh 13-67,Vĩnh Long 95-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 31-94,Tây Ninh 65-83,Binh Thuận 99-95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 38-99,Sóc Trăng 33-36,Cần Thơ 05-54 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 87-20,Bến Tre 18-35,Vũng Tàu 09-37 Miss
18-03-2019 Cà Mau 48-71,Hồ Chí Minh 91-97,Đồng Tháp 90-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-03-2019 Kiên Giang 38-58,Đà Lạt 86-90,Tiền Giang 08-29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 59-50,Bình Phước 85-89,Hậu Giang 19-69,Long An 17-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An