NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
17-02-2019
16-02-2019 Hồ Chí Minh 44-75,Bình Phước 71-24,Hậu Giang 05-12,Long An 62-04 Miss
15-02-2019 Bình Dương 91-52,Trà Vinh 55-71,Vĩnh Long 57-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 88-43,Tây Ninh 50-32,Binh Thuận 13-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 57-78,Sóc Trăng 83-16,Cần Thơ 15-56 Win Cần Thơ
12-02-2019 Bạc Liêu 03-87,Bến Tre 63-16,Vũng Tàu 19-89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-02-2019 Cà Mau 94-34,Hồ Chí Minh 52-16,Đồng Tháp 01-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-02-2019 Kiên Giang 63-29,Đà Lạt 67-78,Tiền Giang 88-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-02-2019 Hồ Chí Minh 08-09,Bình Phước 31-46,Hậu Giang 06-55,Long An 56-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-02-2019 Bình Dương 40-22,Trà Vinh 55-12,Vĩnh Long 74-13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-02-2019 An Giang 59-94,Tây Ninh 81-54,Binh Thuận 56-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-02-2019 Đồng Nai 48-41,Sóc Trăng 66-06,Cần Thơ 44-85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-02-2019 Bạc Liêu 87-04,Bến Tre 66-17,Vũng Tàu 32-36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-02-2019 Cà Mau 43-25,Hồ Chí Minh 59-09,Đồng Tháp 56-00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-02-2019 Kiên Giang 74-58,Đà Lạt 77-69,Tiền Giang 81-93 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-02-2019 Hồ Chí Minh 07-52,Bình Phước 04-29,Hậu Giang 61-57,Long An 35-38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-02-2019 Bình Dương 30-14,Trà Vinh 32-93,Vĩnh Long 92-53 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-01-2019 An Giang 06-82,Tây Ninh 16-67,Binh Thuận 63-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-01-2019 Đồng Nai 53-17,Sóc Trăng 08-62,Cần Thơ 09-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-01-2019 Bạc Liêu 63-64,Bến Tre 60-84,Vũng Tàu 47-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-01-2019 Cà Mau 23-00,Hồ Chí Minh 93-68,Đồng Tháp 95-91 Win Cà Mau
27-01-2019 Kiên Giang 27-84,Đà Lạt 56-88,Tiền Giang 03-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt
26-01-2019 Hồ Chí Minh 35-05,Bình Phước 41-58,Hậu Giang 50-79,Long An 61-54 Win Long An
25-01-2019 Bình Dương 20-03,Trà Vinh 22-28,Vĩnh Long 62-56 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-01-2019 An Giang 99-48,Tây Ninh 71-21,Binh Thuận 28-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-01-2019 Đồng Nai 32-57,Sóc Trăng 42-69,Cần Thơ 75-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-01-2019 Bạc Liêu 85-03,Bến Tre 94-21,Vũng Tàu 73-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-01-2019 Cà Mau 20-48,Hồ Chí Minh 14-84,Đồng Tháp 85-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-01-2019 Kiên Giang 66-76,Đà Lạt 01-68,Tiền Giang 02-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-01-2019 Hồ Chí Minh 75-02,Bình Phước 95-85,Hậu Giang 03-09,Long An 76-68 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 27-02,Trà Vinh 21-22,Vĩnh Long 73-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 20-38,Tây Ninh 34-38,Binh Thuận 41-04 Miss
16-01-2019 Đồng Nai 09-82,Sóc Trăng 96-51,Cần Thơ 54-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 93-88,Bến Tre 14-54,Vũng Tàu 32-58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 18-26,Hồ Chí Minh 69-21,Đồng Tháp 14-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 75-83,Đà Lạt 65-13,Tiền Giang 52-36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 56-64,Bình Phước 26-08,Hậu Giang 68-79,Long An 04-10 Win Bình Phước, Hậu Giang
11-01-2019 Bình Dương 13-28,Trà Vinh 65-67,Vĩnh Long 23-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 93-71,Tây Ninh 48-14,Binh Thuận 76-42 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 03-14,Sóc Trăng 60-87,Cần Thơ 00-23 Miss
08-01-2019 Bạc Liêu 54-76,Bến Tre 67-00,Vũng Tàu 40-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu