NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
22-07-2019
21-07-2019 Kiên Giang 50-96,Đà Lạt 22-38,Tiền Giang 69-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-07-2019 Hồ Chí Minh 48-04,Bình Phước 50-07,Hậu Giang 44-94,Long An 73-37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-07-2019 Bình Dương 94-23,Trà Vinh 90-67,Vĩnh Long 34-84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-07-2019 An Giang 63-00,Tây Ninh 93-87,Binh Thuận 68-70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-07-2019 Đồng Nai 07-02,Sóc Trăng 30-72,Cần Thơ 88-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-07-2019 Bạc Liêu 50-78,Bến Tre 91-28,Vũng Tàu 49-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-07-2019 Cà Mau 19-75,Hồ Chí Minh 92-48,Đồng Tháp 51-24 Win Đồng Tháp
14-07-2019 Kiên Giang 59-29,Đà Lạt 34-08,Tiền Giang 77-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-07-2019 Hồ Chí Minh 71-07,Bình Phước 66-32,Hậu Giang 45-84,Long An 86-36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-07-2019 Bình Dương 86-48,Trà Vinh 18-79,Vĩnh Long 89-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-07-2019 An Giang 09-76,Tây Ninh 18-60,Binh Thuận 02-85 Win An Giang
10-07-2019 Đồng Nai 41-05,Sóc Trăng 43-45,Cần Thơ 20-22 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-07-2019 Bạc Liêu 62-87,Bến Tre 20-86,Vũng Tàu 38-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-07-2019 Cà Mau 51-38,Hồ Chí Minh 03-41,Đồng Tháp 40-90 Miss
07-07-2019 Kiên Giang 93-64,Đà Lạt 10-80,Tiền Giang 79-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-07-2019 Hồ Chí Minh 41-62,Bình Phước 52-95,Hậu Giang 44-72,Long An 89-97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-07-2019 Bình Dương 85-15,Trà Vinh 66-24,Vĩnh Long 05-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-07-2019 An Giang 92-46,Tây Ninh 83-07,Binh Thuận 77-78 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-07-2019 Đồng Nai 27-45,Sóc Trăng 56-77,Cần Thơ 07-44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-07-2019 Bạc Liêu 75-41,Bến Tre 51-42,Vũng Tàu 79-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-07-2019 Cà Mau 07-39,Hồ Chí Minh 13-29,Đồng Tháp 17-31 Win Cà Mau
30-06-2019 Kiên Giang 14-31,Đà Lạt 16-59,Tiền Giang 96-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-06-2019 Hồ Chí Minh 68-44,Bình Phước 09-83,Hậu Giang 28-86,Long An 34-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-06-2019 Bình Dương 43-21,Trà Vinh 75-50,Vĩnh Long 62-36 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-06-2019 An Giang 12-50,Tây Ninh 32-73,Binh Thuận 12-51 Miss
26-06-2019 Đồng Nai 32-01,Sóc Trăng 23-20,Cần Thơ 67-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 85-74,Bến Tre 66-56,Vũng Tàu 33-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 79-48,Hồ Chí Minh 01-90,Đồng Tháp 89-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 45-05,Đà Lạt 17-32,Tiền Giang 29-76 Win Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 52-82,Bình Phước 74-91,Hậu Giang 65-26,Long An 72-71 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 88-08,Trà Vinh 78-19,Vĩnh Long 07-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 44-15,Tây Ninh 89-61,Binh Thuận 46-79 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 21-61,Sóc Trăng 51-80,Cần Thơ 45-08 Win Đồng Nai
18-06-2019 Bạc Liêu 71-09,Bến Tre 51-23,Vũng Tàu 36-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 40-07,Hồ Chí Minh 01-20,Đồng Tháp 05-87 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 31-44,Đà Lạt 42-07,Tiền Giang 16-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 87-77,Bình Phước 44-53,Hậu Giang 78-24,Long An 50-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 57-31,Trà Vinh 87-33,Vĩnh Long 11-57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-06-2019 An Giang 28-52,Tây Ninh 94-98,Binh Thuận 58-51 Miss
12-06-2019 Đồng Nai 28-56,Sóc Trăng 78-06,Cần Thơ 08-51 Miss