NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 677,Đà Lạt 876,Tiền Giang 773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 107,Bình Phước 722,Hậu Giang 227,Long An 755 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 786,Trà Vinh 425,Vĩnh Long 795 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 916,Tây Ninh 548,Binh Thuận 971 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 255,Sóc Trăng 456,Cần Thơ 327 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 528,Bến Tre 023,Vũng Tàu 856 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 032,Hồ Chí Minh 216,Đồng Tháp 228 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 038,Đà Lạt 196,Tiền Giang 442 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 939,Bình Phước 938,Hậu Giang 586,Long An 020 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 700,Trà Vinh 220,Vĩnh Long 835 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 392,Tây Ninh 072,Binh Thuận 634 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 234,Sóc Trăng 680,Cần Thơ 731 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293,Bến Tre 537,Vũng Tàu 785 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 995,Hồ Chí Minh 363,Đồng Tháp 943 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 587,Đà Lạt 584,Tiền Giang 934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 300,Bình Phước 256,Hậu Giang 054,Long An 908 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 921,Trà Vinh 055,Vĩnh Long 913 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 929,Tây Ninh 509,Binh Thuận 887 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 030,Sóc Trăng 764,Cần Thơ 091 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 026,Bến Tre 333,Vũng Tàu 120 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 170,Hồ Chí Minh 310,Đồng Tháp 057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 347,Đà Lạt 383,Tiền Giang 622 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 165,Hậu Giang 234,Long An 144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 680,Trà Vinh 572,Vĩnh Long 327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 296,Tây Ninh 211,Binh Thuận 211 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 568,Sóc Trăng 357,Cần Thơ 048 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 173,Bến Tre 519,Vũng Tàu 857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 603,Hồ Chí Minh 079,Đồng Tháp 438 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 190,Đà Lạt 856,Tiền Giang 868 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 248,Bình Phước 640,Hậu Giang 079,Long An 705 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 923,Trà Vinh 780,Vĩnh Long 099 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 815,Tây Ninh 897,Binh Thuận 711 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 213,Cần Thơ 454 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 933,Bến Tre 464,Vũng Tàu 331 Miss
18-02-2019 Cà Mau 311,Hồ Chí Minh 119,Đồng Tháp 353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 568,Đà Lạt 388,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 657,Bình Phước 909,Hậu Giang 906,Long An 259 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 194,Trà Vinh 668,Vĩnh Long 067 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 513,Tây Ninh 658,Binh Thuận 622 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 375,Sóc Trăng 834,Cần Thơ 534 Miss