NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 204,Sóc Trăng 850,Cần Thơ 818 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 279,Bến Tre 142,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 547,Hồ Chí Minh 024,Đồng Tháp 179 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 919,Đà Lạt 199,Tiền Giang 580 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 393,Bình Phước 934,Hậu Giang 688,Long An 881 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
21-06-2019 Bình Dương 968,Trà Vinh 806,Vĩnh Long 759 Miss
20-06-2019 An Giang 052,Tây Ninh 978,Binh Thuận 517 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 906,Sóc Trăng 496,Cần Thơ 721 Win Đồng Nai
18-06-2019 Bạc Liêu 612,Bến Tre 870,Vũng Tàu 914 Miss
17-06-2019 Cà Mau 585,Hồ Chí Minh 786,Đồng Tháp 431 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 820,Đà Lạt 544,Tiền Giang 575 Win Kiên Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 881,Bình Phước 983,Hậu Giang 460,Long An 250 Miss
14-06-2019 Bình Dương 157,Trà Vinh 591,Vĩnh Long 487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-06-2019 An Giang 409,Tây Ninh 576,Binh Thuận 879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 309,Sóc Trăng 132,Cần Thơ 676 Miss
11-06-2019 Bạc Liêu 343,Bến Tre 963,Vũng Tàu 399 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-06-2019 Cà Mau 647,Hồ Chí Minh 406,Đồng Tháp 992 Win Đồng Tháp
09-06-2019 Kiên Giang 289,Đà Lạt 001,Tiền Giang 732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-06-2019 Hồ Chí Minh 087,Bình Phước 049,Hậu Giang 255,Long An 791 Miss
07-06-2019 Bình Dương 942,Trà Vinh 608,Vĩnh Long 841 Win Bình Dương
06-06-2019 An Giang 502,Tây Ninh 937,Binh Thuận 940 Miss
05-06-2019 Đồng Nai 691,Sóc Trăng 354,Cần Thơ 363 Win Đồng Nai
04-06-2019 Bạc Liêu 488,Bến Tre 291,Vũng Tàu 438 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-06-2019 Cà Mau 680,Hồ Chí Minh 519,Đồng Tháp 399 Miss
02-06-2019 Kiên Giang 856,Đà Lạt 181,Tiền Giang 425 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 901,Bình Phước 188,Hậu Giang 010,Long An 994 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 329,Trà Vinh 510,Vĩnh Long 229 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 588,Tây Ninh 013,Binh Thuận 153 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 524,Sóc Trăng 710,Cần Thơ 987 Miss
28-05-2019 Bạc Liêu 295,Bến Tre 324,Vũng Tàu 007 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-05-2019 Cà Mau 862,Hồ Chí Minh 925,Đồng Tháp 769 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-05-2019 Kiên Giang 589,Đà Lạt 294,Tiền Giang 675 Miss
25-05-2019 Hồ Chí Minh 224,Bình Phước 050,Hậu Giang 442,Long An 004 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 246,Trà Vinh 733,Vĩnh Long 717 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 122,Tây Ninh 778,Binh Thuận 245 Miss
22-05-2019 Đồng Nai 758,Sóc Trăng 536,Cần Thơ 816 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 258,Bến Tre 968,Vũng Tàu 054 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 168,Hồ Chí Minh 512,Đồng Tháp 473 Win Cà Mau
19-05-2019 Kiên Giang 378,Đà Lạt 813,Tiền Giang 882 Miss
18-05-2019 Hồ Chí Minh 672,Bình Phước 106,Hậu Giang 855,Long An 516 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An