NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 479,Bình Phước 609,Hậu Giang 461,Long An 661 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 914,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 991 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 061,Tây Ninh 513,Binh Thuận 824 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 477,Sóc Trăng 713,Cần Thơ 296 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814,Bến Tre 309,Vũng Tàu 886 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 718,Hồ Chí Minh 532,Đồng Tháp 217 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 055,Đà Lạt 836,Tiền Giang 263 Win Đà Lạt, Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 930,Bình Phước 059,Hậu Giang 299,Long An 444 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 554,Trà Vinh 650,Vĩnh Long 299 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 009,Tây Ninh 939,Binh Thuận 242 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 101,Sóc Trăng 424,Cần Thơ 627 Win Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 875,Bến Tre 776,Vũng Tàu 222 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 192,Hồ Chí Minh 830,Đồng Tháp 483 Miss
06-01-2019 Kiên Giang 899,Đà Lạt 053,Tiền Giang 958 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 507,Bình Phước 195,Hậu Giang 472,Long An 357 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 002,Trà Vinh 547,Vĩnh Long 530 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 132,Tây Ninh 375,Binh Thuận 804 Win Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 463,Sóc Trăng 778,Cần Thơ 568 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 687,Bến Tre 999,Vũng Tàu 023 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 260,Hồ Chí Minh 766,Đồng Tháp 066 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 740,Đà Lạt 966,Tiền Giang 120 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 596,Bình Phước 982,Hậu Giang 831,Long An 775 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 755,Trà Vinh 134,Vĩnh Long 482 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 644,Tây Ninh 490,Binh Thuận 323 Miss
26-12-2018 Đồng Nai 127,Sóc Trăng 305,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 436,Bến Tre 029,Vũng Tàu 605 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 427,Hồ Chí Minh 325,Đồng Tháp 631 Win Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 011,Đà Lạt 654,Tiền Giang 338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 169,Bình Phước 561,Hậu Giang 541,Long An 223 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 610,Trà Vinh 694,Vĩnh Long 106 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 780,Tây Ninh 112,Binh Thuận 522 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 496,Sóc Trăng 343,Cần Thơ 885 Win Đồng Nai
18-12-2018 Bạc Liêu 845,Bến Tre 794,Vũng Tàu 035 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 465,Hồ Chí Minh 483,Đồng Tháp 862 Miss
16-12-2018 Kiên Giang 520,Đà Lạt 835,Tiền Giang 524 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 459,Bình Phước 319,Hậu Giang 341,Long An 092 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 534,Trà Vinh 990,Vĩnh Long 325 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 839,Tây Ninh 783,Binh Thuận 246 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 464,Sóc Trăng 005,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 234,Bến Tre 941,Vũng Tàu 038 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu