NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG: KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-06-2019 Đắc Lắc 22,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-06-2019 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 73 Miss
23-06-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-06-2019 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 95 Win Đà Nẵng
21-06-2019 Gia Lai 45,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-06-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 56,Quảng Trị 10 Miss
19-06-2019 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-06-2019 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 76 Miss
17-06-2019 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên
16-06-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-06-2019 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 60 Miss
14-06-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-06-2019 Bình Định 15,Quảng Bình 01,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-06-2019 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 61 Miss
11-06-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-06-2019 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên
09-06-2019 Khánh Hòa 89,Kon Tum 80 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-06-2019 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 41,Quảng Ngãi 61 Miss
07-06-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-06-2019 Bình Định 43,Quảng Bình 46,Quảng Trị 13 Miss
05-06-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng
04-06-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-06-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 65 Miss
02-06-2019 Khánh Hòa 78,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-06-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 80 Miss
31-05-2019 Gia Lai 96,Ninh Thuận 35 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-05-2019 Bình Định 27,Quảng Bình 07,Quảng Trị 80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-05-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 65 Miss
28-05-2019 Đắc Lắc 22,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-05-2019 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-05-2019 Khánh Hòa 75,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-05-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 82 Miss
24-05-2019 Gia Lai 49,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 50,Quảng Bình 67,Quảng Trị 19 Miss
22-05-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-05-2019 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 45,Kon Tum 71 Miss
18-05-2019 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 51,Quảng Bình 27,Quảng Trị 03 Miss
15-05-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 55 Miss
13-05-2019 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 65,Kon Tum 14 Miss
11-05-2019 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 45,Ninh Thuận 58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 60,Quảng Trị 25 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 74,Khánh Hòa 10 Miss
07-05-2019 Đắc Lắc 80,Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 42 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 89,Kon Tum 65 Miss
04-05-2019 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 22,Quảng Bình 69,Quảng Trị 12 Win Bình Định
01-05-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 81 Miss
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 34 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 59,Kon Tum 57 Win Khánh Hòa,Kon Tum