NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Đà Nẵng 841,Đắc Nông 457,Quảng Ngãi 477 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 591,Ninh Thuận 705 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 528,Quảng Bình 155,Quảng Trị 109 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-05-2019 Đà Nẵng 638,Khánh Hòa 536 Miss
21-05-2019 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 931,Thừa Thiên Huế 635 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 555,Kon Tum 062 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-05-2019 Đà Nẵng 770,Đắc Nông 402,Quảng Ngãi 758 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 503,Ninh Thuận 675 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 032,Quảng Bình 871,Quảng Trị 774 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 417,Khánh Hòa 014 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 277,Quảng Nam 845 Miss
13-05-2019 Phú Yên 396,Thừa Thiên Huế 198 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 037,Kon Tum 037 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-05-2019 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 740,Quảng Ngãi 526 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 080,Ninh Thuận 305 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 061,Quảng Bình 942,Quảng Trị 025 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 324 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 924,Quảng Nam 516 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 620,Thừa Thiên Huế 865 Miss
05-05-2019 Khánh Hòa 916,Kon Tum 888 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-05-2019 Đà Nẵng 362,Đắc Nông 734,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 582,Ninh Thuận 365 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 965,Quảng Bình 961,Quảng Trị 577 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 345,Khánh Hòa 646 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 541,Quảng Nam 086 Miss
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 730 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 159,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-04-2019 Đà Nẵng 427,Đắc Nông 138,Quảng Ngãi 792 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 809,Ninh Thuận 251 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 538,Quảng Bình 809,Quảng Trị 715 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-04-2019 Đà Nẵng 091,Khánh Hòa 535 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-04-2019 Đắc Lắc 193,Quảng Nam 782 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 672,Thừa Thiên Huế 944 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-04-2019 Khánh Hòa 490,Kon Tum 685 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 676,Đắc Nông 157,Quảng Ngãi 123 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-04-2019 Gia Lai 828,Ninh Thuận 221 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-04-2019 Bình Định 275,Quảng Bình 851,Quảng Trị 878 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-04-2019 Đà Nẵng 261,Khánh Hòa 519 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-04-2019 Đắc Lắc 847,Quảng Nam 560 Miss
15-04-2019 Phú Yên 553,Thừa Thiên Huế 681 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-04-2019 Khánh Hòa 318,Kon Tum 738 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-04-2019 Đà Nẵng 173,Đắc Nông 677,Quảng Ngãi 265 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-04-2019 Gia Lai 444,Ninh Thuận 733 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-04-2019 Bình Định 526,Quảng Bình 870,Quảng Trị 867 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-04-2019 Đà Nẵng 167,Khánh Hòa 880 Miss
09-04-2019 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 854 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-04-2019 Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 595 Miss
07-04-2019 Khánh Hòa 729,Kon Tum 510 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-04-2019 Đà Nẵng 658,Đắc Nông 021,Quảng Ngãi 379 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-04-2019 Gia Lai 692,Ninh Thuận 618 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-04-2019 Bình Định 189,Quảng Bình 568,Quảng Trị 706 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-04-2019 Đà Nẵng 715,Khánh Hòa 654 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-04-2019 Đắc Lắc 323,Quảng Nam 798 Miss
01-04-2019 Phú Yên 249,Thừa Thiên Huế 529 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-03-2019 Khánh Hòa 583,Kon Tum 014 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-03-2019 Đà Nẵng 052,Đắc Nông 074,Quảng Ngãi 483 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-03-2019 Gia Lai 679,Ninh Thuận 824 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-03-2019 Bình Định 624,Quảng Bình 326,Quảng Trị 658 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-03-2019 Đà Nẵng 993,Khánh Hòa 764 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa