NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Khánh Hòa 690,Kon Tum 168 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 802,Đắc Nông 738,Quảng Ngãi 202 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 266,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 502,Quảng Bình 515,Quảng Trị 501 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 705,Khánh Hòa 723 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 986,Quảng Nam 658 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-03-2019 Phú Yên 321,Thừa Thiên Huế 980 Miss
17-03-2019 Khánh Hòa 497,Kon Tum 177 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-03-2019 Đà Nẵng 123,Đắc Nông 683,Quảng Ngãi 412 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 941,Ninh Thuận 263 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-03-2019 Bình Định 310,Quảng Bình 530,Quảng Trị 343 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 812,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 164,Quảng Nam 339 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 159,Thừa Thiên Huế 017 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 108,Kon Tum 591 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 864,Đắc Nông 793,Quảng Ngãi 890 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 061,Ninh Thuận 058 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-03-2019 Bình Định 878,Quảng Bình 701,Quảng Trị 258 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 030,Khánh Hòa 540 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-03-2019 Đắc Lắc 872,Quảng Nam 920 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 216,Thừa Thiên Huế 124 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-03-2019 Khánh Hòa 646,Kon Tum 024 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 120,Đắc Nông 490,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 417,Ninh Thuận 099 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 296,Quảng Bình 228,Quảng Trị 461 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 237,Khánh Hòa 233 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 240,Quảng Nam 362 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 949,Thừa Thiên Huế 537 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-02-2019 Khánh Hòa 634,Kon Tum 396 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-02-2019 Đà Nẵng 232,Đắc Nông 452,Quảng Ngãi 954 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 183,Ninh Thuận 610 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 948,Quảng Bình 633,Quảng Trị 718 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 643,Khánh Hòa 269 Miss
19-02-2019 Đắc Lắc 779,Quảng Nam 555 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 634,Thừa Thiên Huế 023 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 343,Kon Tum 126 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-02-2019 Đà Nẵng 663,Đắc Nông 396,Quảng Ngãi 913 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 681,Ninh Thuận 998 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 988,Quảng Bình 632,Quảng Trị 136 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 207 Miss
12-02-2019 Đắc Lắc 701,Quảng Nam 318 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-02-2019 Phú Yên 812,Thừa Thiên Huế 458 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 374,Kon Tum 956 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 871,Đắc Nông 061,Quảng Ngãi 231 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 069,Ninh Thuận 214 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 469,Quảng Bình 071,Quảng Trị 648 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 237,Khánh Hòa 001 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 517,Quảng Nam 965 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 153,Thừa Thiên Huế 108 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 715,Kon Tum 216 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 054,Đắc Nông 669,Quảng Ngãi 288 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 315,Ninh Thuận 351 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 244,Quảng Bình 226,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 282,Khánh Hòa 012 Miss
29-01-2019 Đắc Lắc 606,Quảng Nam 656 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 598,Thừa Thiên Huế 612 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 908,Kon Tum 695 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 534,Quảng Ngãi 865 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 565,Ninh Thuận 743 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 274,Quảng Bình 928,Quảng Trị 605 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị