NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 32,Sóc Trăng 28,Cần Thơ 47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 23,Bến Tre 09,Vũng Tàu 11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 95,Hồ Chí Minh 77,Đồng Tháp 20 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 44,Đà Lạt 09,Tiền Giang 05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 28,Bình Phước 15,Hậu Giang 16,Long An 03 Win Hồ Chí Minh
21-06-2019 Bình Dương 44,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 53,Tây Ninh 93,Binh Thuận 31 Miss
19-06-2019 Đồng Nai 77,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 15,Bến Tre 42,Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu
17-06-2019 Cà Mau 38,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 76,Đà Lạt 77,Tiền Giang 72 Miss
15-06-2019 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 91,Hậu Giang 73,Long An 75 Win Hồ Chí Minh
14-06-2019 Bình Dương 30,Trà Vinh 55,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-06-2019 An Giang 95,Tây Ninh 54,Binh Thuận 34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 26 Miss
11-06-2019 Bạc Liêu 17,Bến Tre 45,Vũng Tàu 82 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-06-2019 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 97 Win Cà Mau
09-06-2019 Kiên Giang 82,Đà Lạt 13,Tiền Giang 12 Miss
08-06-2019 Hồ Chí Minh 24,Bình Phước 87,Hậu Giang 44,Long An 14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-06-2019 Bình Dương 74,Trà Vinh 89,Vĩnh Long 73 Miss
06-06-2019 An Giang 67,Tây Ninh 70,Binh Thuận 43 Win An Giang
05-06-2019 Đồng Nai 69,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-06-2019 Bạc Liêu 35,Bến Tre 03,Vũng Tàu 19 Miss
03-06-2019 Cà Mau 93,Hồ Chí Minh 62,Đồng Tháp 31 Win Cà Mau
02-06-2019 Kiên Giang 99,Đà Lạt 61,Tiền Giang 29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 34,Hậu Giang 14,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 73,Trà Vinh 50,Vĩnh Long 73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 84,Tây Ninh 06,Binh Thuận 56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 45,Sóc Trăng 98,Cần Thơ 12 Miss
28-05-2019 Bạc Liêu 55,Bến Tre 39,Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-05-2019 Cà Mau 92,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-05-2019 Kiên Giang 07,Đà Lạt 63,Tiền Giang 83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-05-2019 Hồ Chí Minh 17,Bình Phước 21,Hậu Giang 71,Long An 91 Miss
24-05-2019 Bình Dương 42,Trà Vinh 51,Vĩnh Long 17 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 90,Tây Ninh 71,Binh Thuận 23 Miss
22-05-2019 Đồng Nai 88,Sóc Trăng 91,Cần Thơ 56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 60,Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau
19-05-2019 Kiên Giang 03,Đà Lạt 94,Tiền Giang 06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 60,Bình Phước 43,Hậu Giang 45,Long An 73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An