NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 45,Đà Lạt 78,Tiền Giang 69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 18,Hậu Giang 72,Long An 90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 85,Trà Vinh 13,Vĩnh Long 89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 31,Tây Ninh 10,Binh Thuận 95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 44,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 25,Bến Tre 34,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 87,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 45 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 50,Đà Lạt 91,Tiền Giang 27 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 19,Bình Phước 89,Hậu Giang 42,Long An 16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 96,Trà Vinh 82,Vĩnh Long 48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 78,Tây Ninh 18,Binh Thuận 79 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 66,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 65,Bến Tre 37,Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 65,Đà Lạt 06,Tiền Giang 93 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 72,Hậu Giang 02,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 11,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 36,Tây Ninh 08,Binh Thuận 87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 83,Sóc Trăng 50,Cần Thơ 87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 90,Bến Tre 47,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 07,Hồ Chí Minh 68,Đồng Tháp 70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 02,Đà Lạt 35,Tiền Giang 01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 27,Hậu Giang 71,Long An 67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 62,Trà Vinh 91,Vĩnh Long 57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 16,Tây Ninh 30,Binh Thuận 59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 87,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 54,Bến Tre 24,Vũng Tàu 58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 74,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 54,Đà Lạt 33,Tiền Giang 49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 40,Hậu Giang 08,Long An 00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 56,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 36,Tây Ninh 96,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 44,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 52,Bến Tre 68,Vũng Tàu 51 Miss
18-02-2019 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 10,Đồng Tháp 81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 52,Đà Lạt 05,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 48,Hậu Giang 55,Long An 59 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 22,Vĩnh Long 63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 15,Tây Ninh 37,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 85,Sóc Trăng 25,Cần Thơ 88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ