NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 69,Bình Phước 29,Hậu Giang 08,Long An 38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 80,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 24,Tây Ninh 45,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 21,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 17,Bến Tre 75,Vũng Tàu 01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 78,Đồng Tháp 23 Miss
13-01-2019 Kiên Giang 78,Đà Lạt 55,Tiền Giang 36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 35,Bình Phước 89,Hậu Giang 31,Long An 74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 85,Tây Ninh 90,Binh Thuận 91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 44,Sóc Trăng 17,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 13,Bến Tre 35,Vũng Tàu 78 Win Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 95,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 46,Đà Lạt 76,Tiền Giang 97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 24,Hậu Giang 76,Long An 24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 84,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 68 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 62,Tây Ninh 85,Binh Thuận 76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 96,Cần Thơ 48 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 94,Bến Tre 97,Vũng Tàu 59 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 64,Đà Lạt 00,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 48,Hậu Giang 98,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 54,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 28 Win Trà Vinh
27-12-2018 An Giang 00,Tây Ninh 56,Binh Thuận 26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 71,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 64,Bến Tre 82,Vũng Tàu 29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 03,Đồng Tháp 47 Miss
23-12-2018 Kiên Giang 71,Đà Lạt 72,Tiền Giang 00 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 24,Hậu Giang 10,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 05,Trà Vinh 82,Vĩnh Long 97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 76,Tây Ninh 99,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 01 Miss
18-12-2018 Bạc Liêu 71,Bến Tre 69,Vũng Tàu 19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 39,Hồ Chí Minh 09,Đồng Tháp 54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
16-12-2018 Kiên Giang 44,Đà Lạt 73,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 49,Bình Phước 53,Hậu Giang 58,Long An 66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 03,Trà Vinh 19,Vĩnh Long 21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 97,Tây Ninh 34,Binh Thuận 90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 49,Sóc Trăng 97,Cần Thơ 91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 25,Bến Tre 33,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu