NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 479-887,Bình Phước 609-769,Hậu Giang 014-461,Long An 867-661 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 592-914,Trà Vinh 203-968,Vĩnh Long 407-991 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 875-173,Tây Ninh 158-300,Binh Thuận 364-124 Miss
16-01-2019 Đồng Nai 282-477,Sóc Trăng 067-713,Cần Thơ 635-296 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814-217,Bến Tre 309-854,Vũng Tàu 886-132 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 479-718,Hồ Chí Minh 532-420,Đồng Tháp 561-217 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 642-328,Đà Lạt 836-787,Tiền Giang 263-010 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 358-930,Bình Phước 059-341,Hậu Giang 531-299,Long An 444-190 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 753-554,Trà Vinh 952-650,Vĩnh Long 299-979 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 009-373,Tây Ninh 363-939,Binh Thuận 599-242 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 160-580,Sóc Trăng 765-105,Cần Thơ 548-057 Win Đồng Nai, Sóc Trăng
08-01-2019 Bạc Liêu 875-354,Bến Tre 776-297,Vũng Tàu 222-703 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 801-843,Hồ Chí Minh 781-348,Đồng Tháp 676-545 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 965-899,Đà Lạt 053-049,Tiền Giang 123-635 Win Kiên Giang,Đà Lạt
05-01-2019 Hồ Chí Minh 507-032,Bình Phước 594-195,Hậu Giang 472-311,Long An 523-357 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 215-603,Trà Vinh 225-015,Vĩnh Long 864-635 Miss
03-01-2019 An Giang 353-131,Tây Ninh 393-818,Binh Thuận 804-126 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 610-463,Sóc Trăng 778-046,Cần Thơ 189-568 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 528-687,Bến Tre 901-999,Vũng Tàu 023-307 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 260-891,Hồ Chí Minh 766-492,Đồng Tháp 066-006 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 916-740,Đà Lạt 966-923,Tiền Giang 120-470 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 346-596,Bình Phước 982-463,Hậu Giang 831-186,Long An 371-775 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 755-490,Trà Vinh 134-162,Vĩnh Long 303-482 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 834-315,Tây Ninh 156-190,Binh Thuận 872-829 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 229-127,Sóc Trăng 524-305,Cần Thơ 825-173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 743-436,Bến Tre 029-700,Vũng Tàu 635-605 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 494-173,Hồ Chí Minh 122-800,Đồng Tháp 631-887 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 011-692,Đà Lạt 654-253,Tiền Giang 338-066 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 169-798,Bình Phước 321-561,Hậu Giang 541-768,Long An 223-714 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 610-840,Trà Vinh 694-088,Vĩnh Long 106-972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 067-780,Tây Ninh 112-118,Binh Thuận 522-949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 960-496,Sóc Trăng 812-343,Cần Thơ 885-529 Win Đồng Nai
18-12-2018 Bạc Liêu 368-845,Bến Tre 794-456,Vũng Tàu 035-712 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 987-357,Hồ Chí Minh 929-483,Đồng Tháp 862-808 Win Cà Mau
16-12-2018 Kiên Giang 520-815,Đà Lạt 725-835,Tiền Giang 563-524 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 459-461,Bình Phước 554-319,Hậu Giang 950-341,Long An 455-092 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 711-534,Trà Vinh 449-990,Vĩnh Long 836-325 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 872-839,Tây Ninh 783-128,Binh Thuận 246-475 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 943-464,Sóc Trăng 647-005,Cần Thơ 939-550 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 234-437,Bến Tre 364-941,Vũng Tàu 491-038 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu