NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 204-080,Sóc Trăng 818-850,Cần Thơ 818-867 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 279-085,Bến Tre 142-976,Vũng Tàu 195-847 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 693-148,Hồ Chí Minh 014-490,Đồng Tháp 167-948 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 997-919,Đà Lạt 199-273,Tiền Giang 580-566 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 463-393,Bình Phước 934-192,Hậu Giang 926-688,Long An 916-881 Win Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 968-008,Trà Vinh 806-414,Vĩnh Long 759-482 Miss
20-06-2019 An Giang 744-052,Tây Ninh 978-882,Binh Thuận 517-992 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 019-906,Sóc Trăng 792-496,Cần Thơ 721-979 Win Đồng Nai
18-06-2019 Bạc Liêu 151-612,Bến Tre 870-230,Vũng Tàu 462-914 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 585-984,Hồ Chí Minh 133-786,Đồng Tháp 431-466 Miss
16-06-2019 Kiên Giang 820-316,Đà Lạt 229-544,Tiền Giang 176-575 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 558-881,Bình Phước 983-053,Hậu Giang 689-460,Long An 250-440 Miss
14-06-2019 Bình Dương 233-157,Trà Vinh 982-591,Vĩnh Long 532-487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-06-2019 An Giang 409-259,Tây Ninh 188-576,Binh Thuận 140-879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 844-319,Sóc Trăng 713-250,Cần Thơ 668-064 Miss
11-06-2019 Bạc Liêu 532-343,Bến Tre 963-146,Vũng Tàu 459-399 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-06-2019 Cà Mau 993-647,Hồ Chí Minh 406-902,Đồng Tháp 911-992 Win Cà Mau
09-06-2019 Kiên Giang 498-289,Đà Lạt 001-808,Tiền Giang 732-539 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-06-2019 Hồ Chí Minh 087-979,Bình Phước 729-049,Hậu Giang 255-460,Long An 942-791 Miss
07-06-2019 Bình Dương 331-942,Trà Vinh 350-608,Vĩnh Long 841-403 Miss
06-06-2019 An Giang 502-355,Tây Ninh 937-823,Binh Thuận 470-940 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-06-2019 Đồng Nai 691-842,Sóc Trăng 354-504,Cần Thơ 092-363 Miss
04-06-2019 Bạc Liêu 329-488,Bến Tre 938-291,Vũng Tàu 004-438 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-06-2019 Cà Mau 512-680,Hồ Chí Minh 519-071,Đồng Tháp 285-399 Miss
02-06-2019 Kiên Giang 753-856,Đà Lạt 381-181,Tiền Giang 569-425 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 649-901,Bình Phước 601-188,Hậu Giang 413-010,Long An 561-994 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 906-329,Trà Vinh 510-395,Vĩnh Long 229-882 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 467-588,Tây Ninh 013-093,Binh Thuận 153-748 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 053-556,Sóc Trăng 130-429,Cần Thơ 507-633 Miss
28-05-2019 Bạc Liêu 168-295,Bến Tre 324-568,Vũng Tàu 197-007 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-05-2019 Cà Mau 862-728,Hồ Chí Minh 610-925,Đồng Tháp 769-622 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-05-2019 Kiên Giang 589-823,Đà Lạt 294-978,Tiền Giang 675-030 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-05-2019 Hồ Chí Minh 553-224,Bình Phước 050-952,Hậu Giang 442-989,Long An 004-748 Miss
24-05-2019 Bình Dương 766-246,Trà Vinh 733-976,Vĩnh Long 717-805 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 266-802,Tây Ninh 396-721,Binh Thuận 217-495 Miss
22-05-2019 Đồng Nai 235-758,Sóc Trăng 536-516,Cần Thơ 816-245 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 258-693,Bến Tre 968-875,Vũng Tàu 054-540 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 040-168,Hồ Chí Minh 795-512,Đồng Tháp 473-034 Win Cà Mau
19-05-2019 Kiên Giang 378-417,Đà Lạt 813-493,Tiền Giang 882-692 Miss
18-05-2019 Hồ Chí Minh 108-672,Bình Phước 224-106,Hậu Giang 855-778,Long An 516-277 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An