NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 294-677,Đà Lạt 876-389,Tiền Giang 946-773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 107-332,Bình Phước 722-566,Hậu Giang 008-227,Long An 674-755 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 786-984,Trà Vinh 082-425,Vĩnh Long 567-795 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 299-916,Tây Ninh 165-548,Binh Thuận 971-471 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 255-193,Sóc Trăng 456-550,Cần Thơ 327-254 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 344-528,Bến Tre 023-928,Vũng Tàu 856-315 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 435-098,Hồ Chí Minh 216-218,Đồng Tháp 779-098 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 482-038,Đà Lạt 452-196,Tiền Giang 442-139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 353-939,Bình Phước 938-257,Hậu Giang 026-586,Long An 877-020 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 700-056,Trà Vinh 220-363,Vĩnh Long 029-835 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 561-392,Tây Ninh 072-743,Binh Thuận 634-487 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 736-234,Sóc Trăng 146-680,Cần Thơ 428-731 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293-197,Bến Tre 537-431,Vũng Tàu 785-290 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 232-995,Hồ Chí Minh 363-185,Đồng Tháp 943-443 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 390-587,Đà Lạt 584-351,Tiền Giang 561-934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 051-300,Bình Phước 435-256,Hậu Giang 054-757,Long An 908-738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 082-921,Trà Vinh 055-409,Vĩnh Long 913-020 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 912-929,Tây Ninh 741-509,Binh Thuận 835-887 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 995-030,Sóc Trăng 764-622,Cần Thơ 110-091 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 775-026,Bến Tre 221-333,Vũng Tàu 284-120 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 170-172,Hồ Chí Minh 854-310,Đồng Tháp 144-057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 351-347,Đà Lạt 723-383,Tiền Giang 391-622 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 938-284,Bình Phước 165-017,Hậu Giang 246-234,Long An 998-144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 680-791,Trà Vinh 572-139,Vĩnh Long 957-327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 296-641,Tây Ninh 211-653,Binh Thuận 624-211 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 518-568,Sóc Trăng 357-659,Cần Thơ 436-048 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 173-163,Bến Tre 512-519,Vũng Tàu 857-410 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 880-603,Hồ Chí Minh 156-079,Đồng Tháp 512-438 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 279-392,Đà Lạt 648-992,Tiền Giang 208-631 Miss
23-02-2019 Hồ Chí Minh 563-248,Bình Phước 221-640,Hậu Giang 079-719,Long An 705-738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 584-923,Trà Vinh 613-780,Vĩnh Long 718-099 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 718-815,Tây Ninh 826-897,Binh Thuận 711-427 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 967-939,Sóc Trăng 213-778,Cần Thơ 454-501 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 130-748,Bến Tre 640-454,Vũng Tàu 048-831 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 311-575,Hồ Chí Minh 119-876,Đồng Tháp 353-130 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 568-905,Đà Lạt 273-388,Tiền Giang 848-631 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 031-657,Bình Phước 909-217,Hậu Giang 510-906,Long An 259-647 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 082-194,Trà Vinh 668-849,Vĩnh Long 067-259 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 513-360,Tây Ninh 658-560,Binh Thuận 622-314 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 404-232,Sóc Trăng 885-040,Cần Thơ 968-537 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ