NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Khánh Hòa 52,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 76,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 56,Quảng Bình 97,Quảng Trị 82 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-03-2019 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 27 Miss
17-03-2019 Khánh Hòa 55,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-03-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 36,Ninh Thuận 21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-03-2019 Bình Định 31,Quảng Bình 48,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 95,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 05,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-03-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 91,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 60 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-03-2019 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-03-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 94,Quảng Ngãi 14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 13,Ninh Thuận 78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 22,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-02-2019 Khánh Hòa 59,Kon Tum 26 Miss
23-02-2019 Đà Nẵng 71,Đắc Nông 35,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 25,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 25,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 40,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-02-2019 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 43,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 93,Quảng Bình 90,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 50,Khánh Hòa 83 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-02-2019 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 52 Miss
11-02-2019 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 57,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 42,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 72,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 18,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 51 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 67,Quảng Bình 59,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 64,Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 48 Win Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 27,Ninh Thuận 09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 60,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị