NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Đà Nẵng 99,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-01-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 76,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-01-2019 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-01-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 45 Win Phú Yên
13-01-2019 Khánh Hòa 12,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 50,Ninh Thuận 50 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-01-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 71,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 20,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 37 Win Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-01-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 00 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 24,Ninh Thuận 82 Miss
03-01-2019 Bình Định 83,Quảng Bình 87,Quảng Trị 99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 91,Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-12-2018 Phú Yên 85,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-12-2018 Khánh Hòa 65,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-12-2018 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 90,Ninh Thuận 45 Miss
27-12-2018 Bình Định 91,Quảng Bình 80,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-12-2018 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-12-2018 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-12-2018 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 76 Miss
23-12-2018 Khánh Hòa 51,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-12-2018 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-12-2018 Gia Lai 36,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-12-2018 Bình Định 64,Quảng Bình 31,Quảng Trị 23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-12-2018 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng
18-12-2018 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-12-2018 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 05 Miss
16-12-2018 Khánh Hòa 86,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 34,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-12-2018 Bình Định 70,Quảng Bình 62,Quảng Trị 99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 TTH 98,PY 92 Win PY,TTH
09-12-2018 KT 03,KH 35 Win KT,KH
08-12-2018 ĐN 23,ĐN 75,QN 36 Win ĐN,QN,ĐN
07-12-2018 GL 28,NT 44 Win GL,NT
06-12-2018 BĐ 68 QB 56 QT 07 Win BĐ,QT,QB
05-12-2018 ÐN 35, KH 05 Win ĐN,KH
04-12-2018 ĐL 35 QN 17 Win ĐL,QN
03-12-2018 TTH 23,PY 86 Win PY,TTH
02-12-2018 KT 74 ,KH 14 Win KT,KH
01-12-2018 ĐN 36,QN 40,ĐN 33 Win ĐN,QN,ĐN
30-11-2018 GL 05,NT 39 Win GL,NT
29-11-2018 BĐ 99 QB 68 QT 85 Win BĐ,QT,QB
28-11-2018 ÐN 57, KH 09 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 72 QN 15 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 49,PY 05 Win PY,TTH
25-11-2018 KT 97,KH 45 Win KT,KH
24-11-2018 ĐN 38,ĐN 67,QN 07 Win ĐN,QN,ĐN
23-11-2018 GL 58,NT 47 Win GL,NT
22-11-2018 BĐ 62 QB 36 QT 40 Win BĐ,QT,QB
21-11-2018 ÐN 05, KH 56 Win ĐN,KH