NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-06-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-06-2019 Phú Yên 62,Thừa Thiên Huế 41 Miss
23-06-2019 Khánh Hòa 42,Kon Tum 04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-06-2019 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-06-2019 Gia Lai 24,Ninh Thuận 19 Win Gia Lai
20-06-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 20,Quảng Trị 05 Miss
19-06-2019 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-06-2019 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-06-2019 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 62 Miss
16-06-2019 Khánh Hòa 06,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-06-2019 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng
14-06-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-06-2019 Bình Định 44,Quảng Bình 75,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-06-2019 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 81 Miss
11-06-2019 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-06-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 50 Miss
09-06-2019 Khánh Hòa 88,Kon Tum 09 Win Khánh Hòa
08-06-2019 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-06-2019 Gia Lai 27,Ninh Thuận 87 Miss
06-06-2019 Bình Định 84,Quảng Bình 27,Quảng Trị 02 Win Bình Định
05-06-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-06-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-06-2019 Phú Yên 53,Thừa Thiên Huế 05 Miss
02-06-2019 Khánh Hòa 78,Kon Tum 25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-06-2019 Đà Nẵng 94,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-05-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-05-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 53,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-05-2019 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 62 Miss
28-05-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-05-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 43 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-05-2019 Khánh Hòa 63,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-05-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 88,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 77,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 65,Quảng Bình 90,Quảng Trị 21 Miss
22-05-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-05-2019 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 49 Miss
18-05-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 13,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 50,Quảng Trị 35 Miss
15-05-2019 Đà Nẵng 66,Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 15 Miss
13-05-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 36,Kon Tum 36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-05-2019 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 15 Miss
10-05-2019 Gia Lai 51,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 54,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 74,Khánh Hòa 17 Miss
07-05-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc
06-05-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 95,Kon Tum 45 Miss
04-05-2019 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 59,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 62,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 04 Miss
30-04-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 25,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum