NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 71,Bình Phước 79,Hậu Giang 33,Long An 30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 61,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 24,Tây Ninh 13,Binh Thuận 44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 34,Sóc Trăng 47,Cần Thơ 80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 88,Bến Tre 42,Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 56,Đồng Tháp 03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 83,Đà Lạt 36,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 58,Bình Phước 43,Hậu Giang 08,Long An 97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 23,Trà Vinh 59,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 93,Tây Ninh 34,Binh Thuận 76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 92,Cần Thơ 18 Miss
08-01-2019 Bạc Liêu 54,Bến Tre 72,Vũng Tàu 34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 12,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 42 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 42,Đà Lạt 28,Tiền Giang 70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 87,Hậu Giang 40,Long An 99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 41,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 57,Tây Ninh 77,Binh Thuận 43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 63,Cần Thơ 85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 75,Bến Tre 97,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 42,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 40,Đà Lạt 85,Tiền Giang 99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 77,Bình Phước 63,Hậu Giang 68,Long An 50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 05,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 93,Tây Ninh 09,Binh Thuận 33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 86,Sóc Trăng 42,Cần Thơ 97 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 43,Bến Tre 68,Vũng Tàu 09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 97,Hồ Chí Minh 55,Đồng Tháp 14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 64,Đà Lạt 48,Tiền Giang 04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 84,Bình Phước 57,Hậu Giang 35,Long An 81 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 47,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 53 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 67,Tây Ninh 99,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 96,Sóc Trăng 99,Cần Thơ 44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 96,Bến Tre 72,Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 10,Đồng Tháp 88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 19,Đà Lạt 60,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 53,Bình Phước 30,Hậu Giang 72,Long An 51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 89,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 87 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 83,Tây Ninh 35,Binh Thuận 95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 87,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 37,Bến Tre 64,Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu