NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 18,Bến Tre 66,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 93,Hồ Chí Minh 55,Đồng Tháp 20 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 63,Đà Lạt 99,Tiền Giang 80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 89,Bình Phước 98,Hậu Giang 09,Long An 06 Miss
21-06-2019 Bình Dương 44,Trà Vinh 84,Vĩnh Long 08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 50,Tây Ninh 53,Binh Thuận 54 Win An Giang
19-06-2019 Đồng Nai 77,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 81,Bến Tre 32,Vũng Tàu 67 Win Bạc Liêu
17-06-2019 Cà Mau 12,Hồ Chí Minh 10,Đồng Tháp 90 Miss
16-06-2019 Kiên Giang 25,Đà Lạt 36,Tiền Giang 25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 14,Hậu Giang 08,Long An 55 Miss
14-06-2019 Bình Dương 66,Trà Vinh 22,Vĩnh Long 07 Miss
13-06-2019 An Giang 09,Tây Ninh 82,Binh Thuận 45 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 71,Sóc Trăng 45,Cần Thơ 10 Miss
11-06-2019 Bạc Liêu 06,Bến Tre 59,Vũng Tàu 91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-06-2019 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 47,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
09-06-2019 Kiên Giang 06,Đà Lạt 29,Tiền Giang 09 Miss
08-06-2019 Hồ Chí Minh 13,Bình Phước 74,Hậu Giang 90,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-06-2019 Bình Dương 57,Trà Vinh 13,Vĩnh Long 41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-06-2019 An Giang 02,Tây Ninh 46,Binh Thuận 66 Win An Giang
05-06-2019 Đồng Nai 31,Sóc Trăng 48,Cần Thơ 92 Miss
04-06-2019 Bạc Liêu 60,Bến Tre 76,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-06-2019 Cà Mau 68,Hồ Chí Minh 82,Đồng Tháp 32 Miss
02-06-2019 Kiên Giang 56,Đà Lạt 41,Tiền Giang 01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 64,Bình Phước 44,Hậu Giang 99,Long An 94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 12,Trà Vinh 23,Vĩnh Long 08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 11,Tây Ninh 67,Binh Thuận 41 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 85,Sóc Trăng 33,Cần Thơ 63 Miss
28-05-2019 Bạc Liêu 68,Bến Tre 91,Vũng Tàu 07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-05-2019 Cà Mau 13,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 26 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-05-2019 Kiên Giang 30,Đà Lạt 83,Tiền Giang 28 Miss
25-05-2019 Hồ Chí Minh 18,Bình Phước 01,Hậu Giang 42,Long An 30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 93,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 81 Miss
23-05-2019 An Giang 10,Tây Ninh 27,Binh Thuận 61 Miss
22-05-2019 Đồng Nai 88,Sóc Trăng 91,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 14,Bến Tre 09,Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 48,Đồng Tháp 60 Miss
19-05-2019 Kiên Giang 41,Đà Lạt 39,Tiền Giang 85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 10,Hậu Giang 16,Long An 93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An