NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đà Nẵng 734,Khánh Hòa 423 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-06-2019 Đắc Lắc 879,Quảng Nam 749 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-06-2019 Phú Yên 536,Thừa Thiên Huế 714 Miss
23-06-2019 Khánh Hòa 681,Kon Tum 766 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-06-2019 Đà Nẵng 623,Đắc Nông 047,Quảng Ngãi 001 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
21-06-2019 Gia Lai 470,Ninh Thuận 268 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-06-2019 Bình Định 393,Quảng Bình 680,Quảng Trị 263 Miss
19-06-2019 Đà Nẵng 019,Khánh Hòa 750 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-06-2019 Đắc Lắc 634,Quảng Nam 594 Miss
17-06-2019 Phú Yên 557,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên
16-06-2019 Khánh Hòa 521,Kon Tum 381 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-06-2019 Đà Nẵng 709,Đắc Nông 453,Quảng Ngãi 575 Miss
14-06-2019 Gia Lai 153,Ninh Thuận 905 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-06-2019 Bình Định 570,Quảng Bình 742,Quảng Trị 963 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-06-2019 Đà Nẵng 467,Khánh Hòa 313 Miss
11-06-2019 Đắc Lắc 103,Quảng Nam 357 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-06-2019 Phú Yên 153,Thừa Thiên Huế 292 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-06-2019 Khánh Hòa 718,Kon Tum 149 Miss
08-06-2019 Đà Nẵng 305,Đắc Nông 463,Quảng Ngãi 331 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
07-06-2019 Gia Lai 836,Ninh Thuận 830 Win Gia Lai
06-06-2019 Bình Định 513,Quảng Bình 611,Quảng Trị 771 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-06-2019 Đà Nẵng 095,Khánh Hòa 141 Miss
04-06-2019 Đắc Lắc 027,Quảng Nam 542 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-06-2019 Phú Yên 780,Thừa Thiên Huế 230 Miss
02-06-2019 Khánh Hòa 456,Kon Tum 031 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-06-2019 Đà Nẵng 267,Đắc Nông 174,Quảng Ngãi 980 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-05-2019 Gia Lai 600,Ninh Thuận 035 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-05-2019 Bình Định 917,Quảng Bình 200,Quảng Trị 495 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-05-2019 Đà Nẵng 157,Khánh Hòa 978 Miss
28-05-2019 Đắc Lắc 903,Quảng Nam 160 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-05-2019 Phú Yên 798,Thừa Thiên Huế 256 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-05-2019 Khánh Hòa 752,Kon Tum 758 Miss
25-05-2019 Đà Nẵng 823,Đắc Nông 388,Quảng Ngãi 477 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 591,Ninh Thuận 705 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 548,Quảng Bình 658,Quảng Trị 178 Miss
22-05-2019 Đà Nẵng 586,Khánh Hòa 230 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-05-2019 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 931,Thừa Thiên Huế 951 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 555,Kon Tum 511 Miss
18-05-2019 Đà Nẵng 770,Đắc Nông 537,Quảng Ngãi 758 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 928,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 032,Quảng Bình 871,Quảng Trị 179 Miss
15-05-2019 Đà Nẵng 417,Khánh Hòa 014 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 790,Quảng Nam 651 Miss
13-05-2019 Phú Yên 396,Thừa Thiên Huế 279 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 768,Kon Tum 226 Miss
11-05-2019 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 740,Quảng Ngãi 567 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 540,Ninh Thuận 694 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 212,Quảng Bình 730,Quảng Trị 025 Miss
08-05-2019 Đà Nẵng 501,Khánh Hòa 324 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 845,Quảng Nam 516 Win Đắc Lắc
06-05-2019 Phú Yên 661,Thừa Thiên Huế 715 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-05-2019 Khánh Hòa 832,Kon Tum 656 Miss
04-05-2019 Đà Nẵng 362,Đắc Nông 065,Quảng Ngãi 244 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 582,Ninh Thuận 365 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 965,Quảng Bình 723,Quảng Trị 577 Miss
01-05-2019 Đà Nẵng 235,Khánh Hòa 539 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 284,Quảng Nam 561 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 730 Miss
28-04-2019 Khánh Hòa 159,Kon Tum 979 Win Khánh Hòa,Kon Tum