NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Đà Nẵng 875,Đắc Nông 856,Quảng Ngãi 912 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-01-2019 Gia Lai 195,Ninh Thuận 683 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 296,Quảng Bình 706,Quảng Trị 908 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-01-2019 Đà Nẵng 236,Khánh Hòa 199 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 969 Miss
14-01-2019 Phú Yên 350,Thừa Thiên Huế 658 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-01-2019 Khánh Hòa 722,Kon Tum 160 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 269,Quảng Ngãi 953 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 113,Ninh Thuận 428 Win Ninh Thuận
10-01-2019 Bình Định 863,Quảng Bình 510,Quảng Trị 161 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 909,Khánh Hòa 808 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 665,Quảng Nam 766 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 607,Thừa Thiên Huế 468 Miss
06-01-2019 Khánh Hòa 859,Kon Tum 544 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 416,Đắc Nông 090,Quảng Ngãi 299 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 568,Ninh Thuận 363 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-01-2019 Bình Định 497,Quảng Bình 518,Quảng Trị 665 Win Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 663,Khánh Hòa 188 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 616,Quảng Nam 469 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-12-2018 Phú Yên 926,Thừa Thiên Huế 219 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-12-2018 Khánh Hòa 238,Kon Tum 524 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-12-2018 Đà Nẵng 318,Đắc Nông 955,Quảng Ngãi 002 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 967,Ninh Thuận 433 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-12-2018 Bình Định 792,Quảng Bình 705,Quảng Trị 782 Win Bình Định
26-12-2018 Đà Nẵng 610,Khánh Hòa 665 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-12-2018 Đắc Lắc 652,Quảng Nam 165 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-12-2018 Phú Yên 603,Thừa Thiên Huế 894 Miss
23-12-2018 Khánh Hòa 002,Kon Tum 706 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-12-2018 Đà Nẵng 438,Đắc Nông 307,Quảng Ngãi 967 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-12-2018 Gia Lai 256,Ninh Thuận 667 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-12-2018 Bình Định 934,Quảng Bình 423,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-12-2018 Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 854 Win Khánh Hòa
18-12-2018 Đắc Lắc 123,Quảng Nam 729 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-12-2018 Phú Yên 041,Thừa Thiên Huế 577 Miss
16-12-2018 Khánh Hòa 145,Kon Tum 235 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-12-2018 Đà Nẵng 218,Đắc Nông 802,Quảng Ngãi 141 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-12-2018 Gia Lai 006,Ninh Thuận 520 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-12-2018 Bình Định 324,Quảng Bình 091,Quảng Trị 496 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-12-2018 Đà Nẵng 545,Khánh Hòa 888 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-12-2018 Đắc Lắc 469,Quảng Nam 737 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-12-2018 TTH 976,PY 974 Win PY,TTH
09-12-2018 KT 625,KH 898 Win KT,KH
08-12-2018 ĐN 443,QN 121,ĐN 242 Win ĐN,QN,ĐN
07-12-2018 GL 686,NT 316 Win GL,NT
06-12-2018 BĐ 273 QB 852 QT 884 Win BĐ,QT,QB
05-12-2018 ÐN 590, KH 790 Win ĐN,KH
04-12-2018 ĐL 539, QN 762 Win ĐL,QN
03-12-2018 TTH 918,PY 539 Win PY,TTH
02-12-2018 KT 004,KH 627 Win KT,KH
01-12-2018 ĐN 435,QN 843,ĐN 075 Win ĐN,QN,ĐN
30-11-2018 GL 377 ,NT 126 Win GL,NT
29-11-2018 BĐ 076 QB 552 QT 057 Win BĐ,QT,QB
28-11-2018 ÐN 570 , KH 331 Win ĐN,KH
27-11-2018 ĐL 526, QN 430 Win ĐL,QN
26-11-2018 TTH 323,PY 411 Win PY,TTH
25-11-2018 KT 719,KH 124 Win KT,KH
24-11-2018 ĐN 441,QN 562,ĐN 102 Win ĐN,QN,ĐN
23-11-2018 GL 682,NT 244 Win GL,NT
22-11-2018 BĐ 521 QB 554 QT 236 Win BĐ,QT,QB
21-11-2018 ÐN 325, KH 011 Win ĐN,KH