NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Khánh Hòa 690,Kon Tum 039 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 293,Đắc Nông 738,Quảng Ngãi 774 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 266,Ninh Thuận 619 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 502,Quảng Bình 945,Quảng Trị 028 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 230,Khánh Hòa 723 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 986,Quảng Nam 658 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-03-2019 Phú Yên 321,Thừa Thiên Huế 789 Miss
17-03-2019 Khánh Hòa 003,Kon Tum 177 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-03-2019 Đà Nẵng 421,Đắc Nông 119,Quảng Ngãi 951 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 941,Ninh Thuận 263 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-03-2019 Bình Định 648,Quảng Bình 530,Quảng Trị 276 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 812,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 164,Quảng Nam 339 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 159,Thừa Thiên Huế 114 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 108,Kon Tum 591 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 238,Đắc Nông 211,Quảng Ngãi 800 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 795,Ninh Thuận 058 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-03-2019 Bình Định 409,Quảng Bình 180,Quảng Trị 364 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 030,Khánh Hòa 540 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-03-2019 Đắc Lắc 488,Quảng Nam 285 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 216,Thừa Thiên Huế 124 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-03-2019 Khánh Hòa 485,Kon Tum 024 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 625,Đắc Nông 490,Quảng Ngãi 504 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 377,Ninh Thuận 099 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 296,Quảng Bình 228,Quảng Trị 709 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 063,Khánh Hòa 233 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 240,Quảng Nam 393 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 904,Thừa Thiên Huế 537 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-02-2019 Khánh Hòa 360,Kon Tum 816 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-02-2019 Đà Nẵng 093,Đắc Nông 907,Quảng Ngãi 586 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 183,Ninh Thuận 129 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 480,Quảng Bình 536,Quảng Trị 329 Miss
20-02-2019 Đà Nẵng 234,Khánh Hòa 962 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 779,Quảng Nam 555 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 669,Thừa Thiên Huế 023 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 343,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-02-2019 Đà Nẵng 201,Đắc Nông 396,Quảng Ngãi 913 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 681,Ninh Thuận 849 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 165,Quảng Bình 632,Quảng Trị 136 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 207 Miss
12-02-2019 Đắc Lắc 321,Quảng Nam 881 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-02-2019 Phú Yên 812,Thừa Thiên Huế 458 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 517,Kon Tum 310 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 871,Đắc Nông 474,Quảng Ngãi 231 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 571,Ninh Thuận 214 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 469,Quảng Bình 071,Quảng Trị 145 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 118,Khánh Hòa 802 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 049,Quảng Nam 965 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 381,Thừa Thiên Huế 108 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 715,Kon Tum 216 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 410,Đắc Nông 669,Quảng Ngãi 119 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 519,Ninh Thuận 392 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 968,Quảng Bình 458,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 282,Khánh Hòa 012 Miss
29-01-2019 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 598,Thừa Thiên Huế 742 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 336,Kon Tum 695 Win Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 552,Đắc Nông 534,Quảng Ngãi 865 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 534,Ninh Thuận 743 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 274,Quảng Bình 126,Quảng Trị 463 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị