NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
25-06-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
24-06-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
23-06-2019 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
22-06-2019 Đầu 0 Đuôi 4 Win 04
21-06-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win 86
20-06-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
19-06-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
18-06-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
17-06-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
16-06-2019 Đầu 7- Đuôi 7 Win 77
15-06-2019 Đầu 0- Đuôi 9 Win 09
14-06-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
13-06-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
12-06-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
11-06-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
10-06-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
09-06-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
08-06-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
07-06-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
06-06-2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win 40
05-06-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
04-06-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win 86
03-06-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
02-06-2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57
01-06-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9
31-05-2019 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
30-05-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
29-05-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
28-05-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win 58
27-05-2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
26-05-2019 Đầu 6 Đuôi 4 Win 64
25-05-2019 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
24-05-2019 Đầu 6- Đuôi 3 Win 63
23-05-2019 Đầu 8- Đuôi 3 Win 83
22-05-2019 Đầu 3- Đuôi 5 Win 35
21-05-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
20-05-2019 Đầu 6- Đuôi 4 Win 64
19-05-2019 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
18-05-2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win 49
17-05-2019 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
16-05-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win 36
15-05-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19
14-05-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
13-05-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
12-05-2019 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
11-05-2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win 00
10-05-2019 Đầu 8 Đuôi 7 Miss
09-05-2019 Đầu 5 Đuôi 2 Win 52
08-05-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2
07-05-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
06-05-2019 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
05-05-2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win 00
04-05-2019 Đầu 7- Đuôi 1 Win 71
03-05-2019 Đầu 5 Đuôi 0 Win 50
02-05-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
01-05-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
30-04-2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
29-04-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
28-04-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19