NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Đầu 7 Đuôi 2 Win 72
23-03-2019 Đầu 0 Đuôi 7 Win Đầu 0
22-03-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đuôi 7
21-03-2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
20-03-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
19-03-2019 Đầu 0 Đuôi 7 Miss
18-03-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
17-03-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
16-03-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
15-03-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
14-03-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
13-03-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
12-03-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11-03-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
10-03-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
09-03-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
08-03-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
07-03-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Miss
06-03-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0
05-03-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win 86
04-03-2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
03-03-2019 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
02-03-2019 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
01-03-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
28-02-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
27-02-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
26-02-2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win 48
25-02-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
24-02-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
23-02-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
22-02-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
21-02-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
20-02-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
19-02-2019 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
18-02-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
17-02-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đuôi 6
16-02-2019 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
15-02-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
14-02-2019 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
13-02-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
12-02-2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win 33
11-02-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
10-02-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
09-02-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
08-02-2019 Đầu 9 Đuôi 9 Win 99
07-02-2019 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
06-02-2019 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
05-02-2019 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
04-02-2019 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
03-02-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
02-02-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
01-02-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win 88
31-01-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win Đuôi 2
30-01-2019 Đầu 4 Đuôi 4 Win 44
29-01-2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7
28-01-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
27-01-2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
26-01-2019 Đầu 7 Đuôi 9 Win 79
25-01-2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
24-01-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3