NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
18-01-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
17-01-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
16-01-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win 86
15-01-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đuôi 5
14-01-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
13-01-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Win 31
12-01-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
11-01-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
10-01-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
09-01-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
08-01-2019 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
07-01-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
06-01-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
05-01-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Miss
04-01-2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win 77
03-01-2019 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
02-01-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
01-01-2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
31-12-2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
30-12-2018 Đầu 1 Đuôi 0 Miss
29-12-2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
28-12-2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
27-12-2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
26-12-2018 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
25-12-2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win 56
24-12-2018 Đầu 2 Đuôi 2 Win 22
23-12-2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win 93
22-12-2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
21-12-2018 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
20-12-2018 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
19-12-2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
18-12-2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
17-12-2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
16-12-2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
15-12-2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win 50
14-12-2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
13-12-2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
12-12-2018 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
11-12-2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
10-12-2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
09-12-2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
08-12-2018 Đầu 7 Đuôi 0 Miss
07-12-2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
06-12-2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
05-12-2018 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
04-12-2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
03-12-2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
02-12-2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
01-12-2018 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
30-11-2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
29-11-2018 Đầu 2 - Đuôi 9 Win Đầu 2 - Đuôi 9
28-11-2018 Đầu 6 - Đuôi 1 Win Đầu 6
27-11-2018 Đầu 1 - Đuôi 0 Win Đầu 1
26-11-2018 Đầu 3 - Đuôi 9 Win Đầu 3
25-11-2018 Đầu 3 - Đuôi 5 Win Đầu 3 - Đuôi 5
24-11-2018 Đầu 5 - Đuôi 0 Win Đầu 5
23-11-2018 Đầu 0 - Đuôi 4 Win Đuôi 4
22-11-2018 Đầu 6 - Đuôi 5 Win Đầu 6 - Đuôi 5
21-11-2018 Đầu 8 - Đuôi 1 Win Đuôi 1