NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Hồ Chí Minh 64,Bình Phước 19,Hậu Giang 29,Long An 70 Miss
24-05-2019 Bình Dương 42,Trà Vinh 51,Vĩnh Long 17 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 64,Tây Ninh 10,Binh Thuận 43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-05-2019 Đồng Nai 78,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 74 Miss
21-05-2019 Bạc Liêu 24,Bến Tre 44,Vũng Tàu 05 Miss
20-05-2019 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-05-2019 Kiên Giang 03,Đà Lạt 94,Tiền Giang 06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 60,Bình Phước 43,Hậu Giang 45,Long An 73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-05-2019 Bình Dương 17,Trà Vinh 21,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-05-2019 An Giang 75,Tây Ninh 03,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-05-2019 Đồng Nai 65,Sóc Trăng 51,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-05-2019 Bạc Liêu 06,Bến Tre 68,Vũng Tàu 71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-05-2019 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 25 Miss
12-05-2019 Kiên Giang 12,Đà Lạt 08,Tiền Giang 42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-05-2019 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 35,Hậu Giang 98,Long An 37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-05-2019 Bình Dương 88,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-05-2019 An Giang 08,Tây Ninh 73,Binh Thuận 37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-05-2019 Đồng Nai 63,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-05-2019 Bạc Liêu 03,Bến Tre 71,Vũng Tàu 85 Miss
06-05-2019 Cà Mau 46,Hồ Chí Minh 68,Đồng Tháp 68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-05-2019 Kiên Giang 20,Đà Lạt 03,Tiền Giang 06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-05-2019 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 76,Hậu Giang 24,Long An 33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-05-2019 Bình Dương 54,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-05-2019 An Giang 36,Tây Ninh 17,Binh Thuận 00 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-05-2019 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 93,Cần Thơ 66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-04-2019 Bạc Liêu 07,Bến Tre 11,Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-04-2019 Cà Mau 29,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 14 Miss
28-04-2019 Kiên Giang 96,Tiền Giang 44 Win Kiên Giang,Tiền Giang
27-04-2019 Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 49,Hậu Giang 99,Long An 27 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-04-2019 Bình Dương 33,Trà Vinh 37,Vĩnh Long 42 Miss
25-04-2019 An Giang 69,Tây Ninh 50,Binh Thuận 83 Miss
24-04-2019 Đồng Nai 46,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-04-2019 Bạc Liêu 82,Bến Tre 64,Vũng Tàu 93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-04-2019 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-04-2019 Kiên Giang 55,Đà Lạt 43,Tiền Giang 91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-04-2019 Hồ Chí Minh 18,Bình Phước 35,Hậu Giang 75,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-04-2019 Bình Dương 58,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-04-2019 An Giang 16,Tây Ninh 23,Binh Thuận 38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-04-2019 Đồng Nai 74,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 81 Miss
16-04-2019 Bạc Liêu 59,Bến Tre 87,Vũng Tàu 62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu