NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

Ngày CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM Kết quả
23-09-2019
22-09-2019 Kiên Giang 726-791,Đà Lạt 763-346,Tiền Giang 070-604 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 027-303,Bình Phước 398-044,Hậu Giang 410-433,Long An 248-698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 823-320,Trà Vinh 443-184,Vĩnh Long 269-653 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 296-022,Tây Ninh 580-151,Binh Thuận 578-410 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 408-030,Sóc Trăng 283-559,Cần Thơ 595-332 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 962-193,Bến Tre 282-975,Vũng Tàu 622-283 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 344-568,Hồ Chí Minh 807-943,Đồng Tháp 728-411 Miss
15-09-2019 Kiên Giang 525-409,Đà Lạt 712-878,Tiền Giang 846-320 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 755-914,Bình Phước 843-640,Hậu Giang 622-661,Long An 375-507 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 701-544,Trà Vinh 873-598,Vĩnh Long 731-648 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 790-689,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 382-353 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 005-101,Cần Thơ 220-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 523-495,Bến Tre 904-649,Vũng Tàu 698-929 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 413-267,Hồ Chí Minh 039-617,Đồng Tháp 364-719 Miss
08-09-2019 Kiên Giang 662-856,Đà Lạt 732-914,Tiền Giang 358-387 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 763-113,Bình Phước 574-273,Hậu Giang 738-839,Long An 883-086 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 226-300,Trà Vinh 450-693,Vĩnh Long 032-640 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488-816,Tây Ninh 397-029,Binh Thuận 892-493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 081-238,Sóc Trăng 819-075,Cần Thơ 697-487 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 933-127,Bến Tre 943-992,Vũng Tàu 942-658 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 120-177,Hồ Chí Minh 286-341,Đồng Tháp 421-985 Miss
01-09-2019 Kiên Giang 263-652,Đà Lạt 156-324,Tiền Giang 654-490 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 013-425,Bình Phước 807-584,Hậu Giang 511-378,Long An 200-767 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 683-777,Trà Vinh 448-700,Vĩnh Long 270-793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 501-532,Tây Ninh 010-946,Binh Thuận 971-962 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 200-579,Sóc Trăng 223-212,Cần Thơ 434-206 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 753-161,Bến Tre 623-094,Vũng Tàu 950-138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292-508,Hồ Chí Minh 634-629,Đồng Tháp 225-504 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 062-877,Đà Lạt 721-037,Tiền Giang 865-917 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 266-746,Bình Phước 969-995,Hậu Giang 250-596,Long An 736-619 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 224-374,Trà Vinh 683-961,Vĩnh Long 493-623 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 869-434,Tây Ninh 240-489,Binh Thuận 801-905 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 368-473,Sóc Trăng 124-376,Cần Thơ 674-816 Miss
20-08-2019 Bạc Liêu 676-269,Bến Tre 635-879,Vũng Tàu 801-875 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 078-800,Hồ Chí Minh 585-252,Đồng Tháp 809-916 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 279-364,Đà Lạt 554-170,Tiền Giang 181-463 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 584-799,Bình Phước 901-087,Hậu Giang 008-642,Long An 642-239 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093-619,Trà Vinh 260-085,Vĩnh Long 102-722 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 609-222,Tây Ninh 601-655,Binh Thuận 865-779 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-08-2019 Đồng Nai 835-378,Sóc Trăng 754-968,Cần Thơ 651-198 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ