NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

Ngày CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM Kết quả
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 080-204,Sóc Trăng 850-818,Cần Thơ 867-818 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 085-279,Bến Tre 142-976,Vũng Tàu 847-195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 148-693,Hồ Chí Minh 014-490,Đồng Tháp 167-948 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-06-2019 Kiên Giang 919-997,Đà Lạt 273-199,Tiền Giang 566-580 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 463-393,Bình Phước 934-192,Hậu Giang 688-926,Long An 916-881 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 008-968,Trà Vinh 414-806,Vĩnh Long 482-759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-06-2019 An Giang 744-052,Tây Ninh 882-978,Binh Thuận 517-992 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-06-2019 Đồng Nai 028-937,Sóc Trăng 112-432,Cần Thơ 770-189 Miss
18-06-2019 Bạc Liêu 612-151,Bến Tre 230-870,Vũng Tàu 462-914 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-06-2019 Cà Mau 984-585,Hồ Chí Minh 786-133,Đồng Tháp 431-466 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-06-2019 Kiên Giang 820-316,Đà Lạt 229-544,Tiền Giang 575-176 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-06-2019 Hồ Chí Minh 558-881,Bình Phước 983-053,Hậu Giang 689-460,Long An 440-250 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-06-2019 Bình Dương 112-269,Trà Vinh 151-362,Vĩnh Long 570-443 Miss
13-06-2019 An Giang 409-259,Tây Ninh 576-188,Binh Thuận 140-879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-06-2019 Đồng Nai 369-844,Sóc Trăng 793-240,Cần Thơ 668-086 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-06-2019 Bạc Liêu 774-587,Bến Tre 112-543,Vũng Tàu 403-326 Miss
10-06-2019 Cà Mau 153-679,Hồ Chí Minh 910-456,Đồng Tháp 780-194 Miss
09-06-2019 Kiên Giang 289-498,Đà Lạt 808-001,Tiền Giang 539-732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-06-2019 Hồ Chí Minh 445-534,Bình Phước 779-254,Hậu Giang 206-448,Long An 716-332 Miss
07-06-2019 Bình Dương 942-331,Trà Vinh 350-608,Vĩnh Long 403-841 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-06-2019 An Giang 379-932,Tây Ninh 947-800,Binh Thuận 860-401 Miss
05-06-2019 Đồng Nai 601-782,Sóc Trăng 539-684,Cần Thơ 172-350 Miss
04-06-2019 Bạc Liêu 488-329,Bến Tre 291-938,Vũng Tàu 438-004 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-06-2019 Cà Mau 512-680,Hồ Chí Minh 519-071,Đồng Tháp 399-285 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-06-2019 Kiên Giang 856-753,Đà Lạt 381-181,Tiền Giang 425-569 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 901-649,Bình Phước 601-188,Hậu Giang 413-010,Long An 561-994 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 906-329,Trà Vinh 510-395,Vĩnh Long 882-229 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 467-588,Tây Ninh 093-013,Binh Thuận 748-153 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 053-556,Sóc Trăng 429-130,Cần Thơ 633-507 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-05-2019 Bạc Liêu 295-168,Bến Tre 324-568,Vũng Tàu 007-197 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-05-2019 Cà Mau 854-755,Hồ Chí Minh 530-997,Đồng Tháp 434-709 Miss
26-05-2019 Kiên Giang 823-589,Đà Lạt 978-294,Tiền Giang 675-030 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-05-2019 Hồ Chí Minh 553-224,Bình Phước 050-952,Hậu Giang 442-989,Long An 748-004 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 196-243,Trà Vinh 906-753,Vĩnh Long 917-705 Miss
23-05-2019 An Giang 266-802,Tây Ninh 721-396,Binh Thuận 495-217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-05-2019 Đồng Nai 758-235,Sóc Trăng 516-536,Cần Thơ 245-816 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 258-693,Bến Tre 875-968,Vũng Tàu 540-054 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 168-040,Hồ Chí Minh 512-795,Đồng Tháp 034-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-05-2019 Kiên Giang 378-417,Đà Lạt 813-493,Tiền Giang 692-882 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 321-972,Bình Phước 287-646,Hậu Giang 158-821,Long An 543-057 Miss