NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 294-677,Đà Lạt 389-876,Tiền Giang 946-773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 107-332,Bình Phước 722-566,Hậu Giang 227-008,Long An 755-674 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 984-786,Trà Vinh 425-082,Vĩnh Long 795-567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 916-299,Tây Ninh 165-548,Binh Thuận 971-471 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 255-193,Sóc Trăng 456-550,Cần Thơ 327-254 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 344-528,Bến Tre 928-023,Vũng Tàu 856-315 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 435-098,Hồ Chí Minh 216-218,Đồng Tháp 779-098 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 482-038,Đà Lạt 452-196,Tiền Giang 139-442 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 353-939,Bình Phước 257-938,Hậu Giang 586-026,Long An 020-877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 700-056,Trà Vinh 363-220,Vĩnh Long 835-029 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 392-561,Tây Ninh 072-743,Binh Thuận 487-634 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 234-736,Sóc Trăng 146-680,Cần Thơ 731-428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293-197,Bến Tre 431-537,Vũng Tàu 785-290 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 995-232,Hồ Chí Minh 363-185,Đồng Tháp 443-943 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 587-390,Đà Lạt 584-351,Tiền Giang 934-561 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 300-051,Bình Phước 435-256,Hậu Giang 054-757,Long An 738-908 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 921-082,Trà Vinh 409-055,Vĩnh Long 020-913 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 929-912,Tây Ninh 741-509,Binh Thuận 835-887 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 030-995,Sóc Trăng 622-764,Cần Thơ 091-110 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 775-026,Bến Tre 333-221,Vũng Tàu 284-120 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 172-170,Hồ Chí Minh 310-854,Đồng Tháp 057-144 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 347-351,Đà Lạt 723-383,Tiền Giang 391-622 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 938-284,Bình Phước 017-165,Hậu Giang 246-234,Long An 998-144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 680-791,Trà Vinh 572-139,Vĩnh Long 957-327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 296-641,Tây Ninh 211-653,Binh Thuận 211-624 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 568-518,Sóc Trăng 357-659,Cần Thơ 048-436 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 163-173,Bến Tre 519-512,Vũng Tàu 857-410 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 603-880,Hồ Chí Minh 079-156,Đồng Tháp 438-512 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 279-392,Đà Lạt 648-992,Tiền Giang 208-631 Miss
23-02-2019 Hồ Chí Minh 248-563,Bình Phước 640-221,Hậu Giang 079-719,Long An 705-738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 923-584,Trà Vinh 780-613,Vĩnh Long 099-718 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 815-718,Tây Ninh 826-897,Binh Thuận 427-711 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 967-939,Sóc Trăng 778-213,Cần Thơ 501-454 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 130-748,Bến Tre 454-640,Vũng Tàu 831-048 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 575-311,Hồ Chí Minh 119-876,Đồng Tháp 130-353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 905-568,Đà Lạt 388-273,Tiền Giang 631-848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 031-657,Bình Phước 909-217,Hậu Giang 510-906,Long An 259-647 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 082-194,Trà Vinh 668-849,Vĩnh Long 067-259 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 360-513,Tây Ninh 658-560,Binh Thuận 622-314 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 232-404,Sóc Trăng 885-040,Cần Thơ 968-537 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ