NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 479-887,Bình Phước 769-609,Hậu Giang 014-461,Long An 661-867 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 592-914,Trà Vinh 968-203,Vĩnh Long 407-991 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 875-173,Tây Ninh 158-300,Binh Thuận 364-124 Miss
16-01-2019 Đồng Nai 477-282,Sóc Trăng 713-067,Cần Thơ 635-296 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814-217,Bến Tre 309-854,Vũng Tàu 886-132 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 479-718,Hồ Chí Minh 532-420,Đồng Tháp 217-561 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 328-642,Đà Lạt 787-836,Tiền Giang 263-010 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 358-930,Bình Phước 341-059,Hậu Giang 299-531,Long An 190-444 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 753-554,Trà Vinh 952-650,Vĩnh Long 979-299 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 009-373,Tây Ninh 939-363,Binh Thuận 242-599 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 160-580,Sóc Trăng 765-105,Cần Thơ 548-057 Win Đồng Nai, Sóc Trăng
08-01-2019 Bạc Liêu 875-354,Bến Tre 297-776,Vũng Tàu 222-703 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 843-801,Hồ Chí Minh 348-781,Đồng Tháp 545-676 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-01-2019 Kiên Giang 965-899,Đà Lạt 053-049,Tiền Giang 583-958 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 507-032,Bình Phước 195-594,Hậu Giang 311-472,Long An 523-357 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 215-603,Trà Vinh 225-015,Vĩnh Long 864-635 Miss
03-01-2019 An Giang 131-353,Tây Ninh 818-393,Binh Thuận 126-804 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 463-610,Sóc Trăng 778-046,Cần Thơ 189-568 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 687-528,Bến Tre 901-999,Vũng Tàu 307-023 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 260-891,Hồ Chí Minh 766-492,Đồng Tháp 006-066 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 740-916,Đà Lạt 923-966,Tiền Giang 120-470 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 346-596,Bình Phước 463-982,Hậu Giang 186-831,Long An 775-371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 490-755,Trà Vinh 162-134,Vĩnh Long 303-482 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 315-863,Tây Ninh 312-308,Binh Thuận 365-693 Win An Giang
26-12-2018 Đồng Nai 229-127,Sóc Trăng 524-305,Cần Thơ 173-825 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 436-743,Bến Tre 700-029,Vũng Tàu 635-605 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 494-173,Hồ Chí Minh 800-122,Đồng Tháp 631-887 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 692-011,Đà Lạt 253-654,Tiền Giang 338-066 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 798-169,Bình Phước 321-561,Hậu Giang 541-768,Long An 223-714 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 610-840,Trà Vinh 694-088,Vĩnh Long 972-106 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 067-780,Tây Ninh 112-118,Binh Thuận 949-522 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 521-496,Sóc Trăng 779-424,Cần Thơ 179-386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 016-785,Bến Tre 665-456,Vũng Tàu 163-384 Win Bến Tre
17-12-2018 Cà Mau 981-357,Hồ Chí Minh 996-844,Đồng Tháp 988-665 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 815-520,Đà Lạt 835-725,Tiền Giang 563-524 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 461-459,Bình Phước 554-319,Hậu Giang 341-950,Long An 455-092 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 534-711,Trà Vinh 990-449,Vĩnh Long 836-325 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 839-872,Tây Ninh 128-783,Binh Thuận 475-246 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 479-794 Cần Thơ 948-490 Sóc Trăng 242-452 Miss
11-12-2018 BT 467-674 VT 827-487 BL 599-955 Miss