NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Hồ Chí Minh 224-553,Bình Phước 952-050,Hậu Giang 442-989,Long An 748-004 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 246-766,Trà Vinh 733-976,Vĩnh Long 717-805 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 266-802,Tây Ninh 721-396,Binh Thuận 495-217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-05-2019 Đồng Nai 235-758,Sóc Trăng 536-516,Cần Thơ 816-245 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 529-011,Bến Tre 805-574,Vũng Tàu 640-367 Miss
20-05-2019 Cà Mau 168-040,Hồ Chí Minh 512-795,Đồng Tháp 473-034 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-05-2019 Kiên Giang 378-417,Đà Lạt 813-493,Tiền Giang 692-882 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 672-108,Bình Phước 106-224,Hậu Giang 855-778,Long An 277-516 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-05-2019 Bình Dương 967-637,Trà Vinh 653-525,Vĩnh Long 858-327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-05-2019 An Giang 473-231,Tây Ninh 682-469,Binh Thuận 259-470 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-05-2019 Đồng Nai 451-570,Sóc Trăng 190-695,Cần Thơ 311-649 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-05-2019 Bạc Liêu 267-958,Bến Tre 176-810,Vũng Tàu 598-276 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-05-2019 Cà Mau 761-024,Hồ Chí Minh 781-329,Đồng Tháp 308-598 Miss
12-05-2019 Kiên Giang 273-168,Đà Lạt 407-268,Tiền Giang 580-166 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-05-2019 Hồ Chí Minh 012-777,Bình Phước 733-269,Hậu Giang 828-330,Long An 067-408 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-05-2019 Bình Dương 568-919,Trà Vinh 809-613,Vĩnh Long 225-685 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-05-2019 An Giang 592-586,Tây Ninh 910-044,Binh Thuận 490-336 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-05-2019 Đồng Nai 270-922,Sóc Trăng 930-565,Cần Thơ 515-347 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-05-2019 Bạc Liêu 302-754,Bến Tre 351-104,Vũng Tàu 457-231 Miss
06-05-2019 Cà Mau 408-126,Hồ Chí Minh 029-962,Đồng Tháp 919-692 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-05-2019 Kiên Giang 508-822,Đà Lạt 599-987,Tiền Giang 260-052 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-05-2019 Hồ Chí Minh 662-098,Bình Phước 063-182,Hậu Giang 836-467,Long An 618-714 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-05-2019 Bình Dương 896-351,Trà Vinh 513-732,Vĩnh Long 341-446 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-05-2019 An Giang 278-039,Tây Ninh 788-703,Binh Thuận 445-111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-05-2019 Đồng Nai 287-038,Sóc Trăng 120-710,Cần Thơ 490-586 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-04-2019 Bạc Liêu 717-113,Bến Tre 782-554,Vũng Tàu 743-283 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-04-2019 Cà Mau 687-351,Hồ Chí Minh 966710-,Đồng Tháp 588-981 Miss
28-04-2019 Kiên Giang 287-869,Tiền Giang 754-246 Win Kiên Giang,Tiền Giang
27-04-2019 Hồ Chí Minh 433-437,Bình Phước 767-087,Hậu Giang 887-987,Long An 841-359 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-04-2019 Bình Dương 201-401,Trà Vinh 410-857,Vĩnh Long 387-108 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-04-2019 An Giang 990-683,Tây Ninh 784-482,Binh Thuận 389-391 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-04-2019 Đồng Nai 830-903,Sóc Trăng 300-339,Cần Thơ 183-837 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-04-2019 Bạc Liêu 287-932,Bến Tre 893-713,Vũng Tàu 857-044 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-04-2019 Cà Mau 568-709,Hồ Chí Minh 766-099,Đồng Tháp 280-526 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-04-2019 Kiên Giang 960-973,Đà Lạt 654-526,Tiền Giang 466-233 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-04-2019 Hồ Chí Minh 866-978,Bình Phước 312-700,Hậu Giang 975-101,Long An 933-731 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-04-2019 Bình Dương 970-685,Trà Vinh 688-446,Vĩnh Long 831-114 Miss
18-04-2019 An Giang 110-680,Tây Ninh 066-260,Binh Thuận 610-248 Miss
17-04-2019 Đồng Nai 189-219,Sóc Trăng 920-677,Cần Thơ 380-329 Miss
16-04-2019 Bạc Liêu 623-348,Bến Tre 291-620,Vũng Tàu 929-219 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu