NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
27-06-2019
26-06-2019 Đồng Nai 97-52,Sóc Trăng 32-39,Cần Thơ 52-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-06-2019 Bạc Liêu 63-18,Bến Tre 81-89,Vũng Tàu 31-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-06-2019 Cà Mau 93-95,Hồ Chí Minh 55-45,Đồng Tháp 03-27 Miss
23-06-2019 Kiên Giang 92-18,Đà Lạt 25-73,Tiền Giang 33-81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-06-2019 Hồ Chí Minh 82-68,Bình Phước 98-34,Hậu Giang 26-75,Long An 06-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-06-2019 Bình Dương 07-44,Trà Vinh 00-05,Vĩnh Long 38-57 Win Bình Dương
20-06-2019 An Giang 61-89,Tây Ninh 12-93,Binh Thuận 31-47 Miss
19-06-2019 Đồng Nai 82-29,Sóc Trăng 32-29,Cần Thơ 48-88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-06-2019 Bạc Liêu 14-51,Bến Tre 84-70,Vũng Tàu 19-32 Win Bạc Liêu
17-06-2019 Cà Mau 12-07,Hồ Chí Minh 48-70,Đồng Tháp 69-31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
16-06-2019 Kiên Giang 44-79,Đà Lạt 50-34,Tiền Giang 25-78 Miss
15-06-2019 Hồ Chí Minh 77-75,Bình Phước 33-26,Hậu Giang 19-82,Long An 58-89 Win Hồ Chí Minh
14-06-2019 Bình Dương 85-57,Trà Vinh 66-91,Vĩnh Long 34-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-06-2019 An Giang 50-20,Tây Ninh 68-01,Binh Thuận 03-23 Win An Giang
12-06-2019 Đồng Nai 39-30,Sóc Trăng 13-35,Cần Thơ 82-49 Miss
11-06-2019 Bạc Liêu 69-54,Bến Tre 61-60,Vũng Tàu 40-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-06-2019 Cà Mau 07-54,Hồ Chí Minh 70-06,Đồng Tháp 78-77 Win Cà Mau
09-06-2019 Kiên Giang 86-12,Đà Lạt 37-16,Tiền Giang 39-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-06-2019 Hồ Chí Minh 44-79,Bình Phước 81-89,Hậu Giang 33-51,Long An 37-50 Win Hồ Chí Minh
07-06-2019 Bình Dương 57-59,Trà Vinh 13-11,Vĩnh Long 73-21 Miss
06-06-2019 An Giang 11-02,Tây Ninh 44-96,Binh Thuận 44-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-06-2019 Đồng Nai 72-31,Sóc Trăng 30-45,Cần Thơ 08-99 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-06-2019 Bạc Liêu 01-44,Bến Tre 69-70,Vũng Tàu 43-55 Miss
03-06-2019 Cà Mau 36-21,Hồ Chí Minh 15-17,Đồng Tháp 96-23 Win Đồng Tháp
02-06-2019 Kiên Giang 03-39,Đà Lạt 01-81,Tiền Giang 33-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-06-2019 Hồ Chí Minh 45-70,Bình Phước 05-23,Hậu Giang 10-27,Long An 85-91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-05-2019 Bình Dương 86-68,Trà Vinh 66-86,Vĩnh Long 45-17 Win Vĩnh Long
30-05-2019 An Giang 00-06,Tây Ninh 06-65,Binh Thuận 99-38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-05-2019 Đồng Nai 32-74,Sóc Trăng 29-33,Cần Thơ 33-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-05-2019 Bạc Liêu 36-64,Bến Tre 97-43,Vũng Tàu 23-92 Miss
27-05-2019 Cà Mau 88-38,Hồ Chí Minh 70-85,Đồng Tháp 93-02 Miss
26-05-2019 Kiên Giang 65-83,Đà Lạt 07-82,Tiền Giang 23-47 Miss
25-05-2019 Hồ Chí Minh 24-82,Bình Phước 80-52,Hậu Giang 45-11,Long An 48-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 23-26,Trà Vinh 20-90,Vĩnh Long 47-89 Win Bình Dương,Trà Vinh
23-05-2019 An Giang 39-73,Tây Ninh 73-63,Binh Thuận 02-87 Win Binh Thuận
22-05-2019 Đồng Nai 75-58,Sóc Trăng 34-57,Cần Thơ 38-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 22-93,Bến Tre 09-34,Vũng Tàu 47-94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-05-2019 Cà Mau 89-00,Hồ Chí Minh 95-48,Đồng Tháp 61-56 Miss
19-05-2019 Kiên Giang 08-20,Đà Lạt 42-77,Tiền Giang 74-15 Miss
18-05-2019 Hồ Chí Minh 94-46,Bình Phước 97-69,Hậu Giang 91-84,Long An 38-24 Win Hồ Chí Minh