NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 94-85,Đà Lạt 47-78,Tiền Giang 22-21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 50-11,Bình Phước 38-11,Hậu Giang 04-67,Long An 80-05 Miss
22-03-2019 Bình Dương 52-34,Trà Vinh 69-66,Vĩnh Long 95-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 55-40,Tây Ninh 62-22,Binh Thuận 18-99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 38-18,Sóc Trăng 36-56,Cần Thơ 27-39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 62-44,Bến Tre 91-77,Vũng Tàu 65-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 56-08,Hồ Chí Minh 21-00,Đồng Tháp 82-00 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 38-26,Đà Lạt 73-76,Tiền Giang 01-03 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 81-95,Bình Phước 30-80,Hậu Giang 75-34,Long An 00-26 Win Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 88-39,Trà Vinh 74-24,Vĩnh Long 06-35 Win Bình Dương,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 30-78,Tây Ninh 02-80,Binh Thuận 45-01 Win An Giang,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 29-25,Sóc Trăng 71-16,Cần Thơ 78-95 Miss
12-03-2019 Bạc Liêu 44-09,Bến Tre 73-95,Vũng Tàu 76-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 51-40,Hồ Chí Minh 44-25,Đồng Tháp 66-39 Miss
10-03-2019 Kiên Giang 87-95,Đà Lạt 42-87,Tiền Giang 93-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 20-06,Bình Phước 96-81,Hậu Giang 92-06,Long An 70-68 Win Bình Phước
08-03-2019 Bình Dương 27-21,Trà Vinh 36-88,Vĩnh Long 26-78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 49-33,Tây Ninh 35-21,Binh Thuận 99-35 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 83-39,Sóc Trăng 56-40,Cần Thơ 18-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 61-16,Bến Tre 47-15,Vũng Tàu 27-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 67-07,Hồ Chí Minh 14-58,Đồng Tháp 66-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 11-73,Đà Lạt 83-97,Tiền Giang 03-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 85-46,Bình Phước 01-29,Hậu Giang 35-12,Long An 45-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 07-55,Trà Vinh 64-27,Vĩnh Long 73-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 85-22,Tây Ninh 48-50,Binh Thuận 96-42 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 00-31,Sóc Trăng 65-86,Cần Thơ 71-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 20-72,Bến Tre 91-92,Vũng Tàu 80-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 00-46,Hồ Chí Minh 56-18,Đồng Tháp 38-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 46-54,Đà Lạt 56-74,Tiền Giang 48-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 41-23,Bình Phước 15-68,Hậu Giang 24-20,Long An 54-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 36-33,Trà Vinh 45-80,Vĩnh Long 88-14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 28-71,Tây Ninh 52-85,Binh Thuận 27-67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 82-39,Sóc Trăng 13-29,Cần Thơ 58-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 99-18,Bến Tre 94-40,Vũng Tàu 52-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 76-11,Hồ Chí Minh 47-09,Đồng Tháp 34-42 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 90-51,Đà Lạt 73-38,Tiền Giang 41-14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 77-35,Bình Phước 42-30,Hậu Giang 06-43,Long An 47-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 09-12,Trà Vinh 15-90,Vĩnh Long 80-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 57-13,Tây Ninh 15-25,Binh Thuận 17-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 57-78,Sóc Trăng 83-16,Cần Thơ 15-56 Win Cần Thơ