NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 86-67,Bình Phước 97-50,Hậu Giang 02-82,Long An 54-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 50-62,Trà Vinh 75-39,Vĩnh Long 10-71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 27-97,Tây Ninh 06-72,Binh Thuận 46-81 Miss
16-01-2019 Đồng Nai 77-34,Sóc Trăng 28-67,Cần Thơ 35-93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 33-14,Bến Tre 42-57,Vũng Tàu 01-94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 86-18,Hồ Chí Minh 74-35,Đồng Tháp 89-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 19-68,Đà Lạt 24-87,Tiền Giang 64-03 Win Đà Lạt
12-01-2019 Hồ Chí Minh 56-64,Bình Phước 26-08,Hậu Giang 68-79,Long An 04-10 Win Bình Phước, Hậu Giang
11-01-2019 Bình Dương 03-13,Trà Vinh 63-67,Vĩnh Long 79-62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 71-16,Tây Ninh 75-48,Binh Thuận 58-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 17-80,Sóc Trăng 32-59,Cần Thơ 50-81 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 76-69,Bến Tre 37-35,Vũng Tàu 40-32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 29-35,Hồ Chí Minh 53-25,Đồng Tháp 55-25 Win Hồ Chí Minh
06-01-2019 Kiên Giang 67-20,Đà Lạt 41-63,Tiền Giang 35-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt
05-01-2019 Hồ Chí Minh 60-39,Bình Phước 76-38,Hậu Giang 69-09,Long An 51-74 Win Bình Phước,Long An
04-01-2019 Bình Dương 41-93,Trà Vinh 16-49,Vĩnh Long 68-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 18-02,Tây Ninh 22-77,Binh Thuận 55-89 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 65-10,Sóc Trăng 00-48,Cần Thơ 21-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 94-91,Bến Tre 70-17,Vũng Tàu 23-84 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 04-85,Hồ Chí Minh 56-06,Đồng Tháp 07-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 61-24,Đà Lạt 23-00,Tiền Giang 07-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 45-00,Bình Phước 91-47,Hậu Giang 26-35,Long An 03-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 55-35,Trà Vinh 37-34,Vĩnh Long 68-05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 34-94,Tây Ninh 92-42,Binh Thuận 82-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-12-2018 Đồng Nai 27-91,Sóc Trăng 37-26,Cần Thơ 97-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 55-65,Bến Tre 80-78,Vũng Tàu 35-36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Cà Mau 24-76,Hồ Chí Minh 22-56,Đồng Tháp 11-23 Win Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 73-71,Đà Lạt 51-53,Tiền Giang 86-61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 47-78,Bình Phước 56-47,Hậu Giang 23-90,Long An 99-32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 89-57,Trà Vinh 27-40,Vĩnh Long 97-53 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 46-51,Tây Ninh 10-84,Binh Thuận 16-51 Miss
19-12-2018 Đồng Nai 87-93,Sóc Trăng 35-92,Cần Thơ 61-13 Win Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 71-95,Bến Tre 69-66,Vũng Tàu 99-43 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-12-2018 Cà Mau 47-01,Hồ Chí Minh 10-67,Đồng Tháp 45-18 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 92-28,Đà Lạt 07-92,Tiền Giang 56-79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 93-70,Bình Phước 78-60,Hậu Giang 06-11,Long An 35-90 Miss
14-12-2018 Bình Dương 94-47,Trà Vinh 41-06,Vĩnh Long 72-34 Win Bình Dương
13-12-2018 An Giang 32-83,Tây Ninh 18-56,Binh Thuận 70-39 Win An Giang
12-12-2018 Đồng Nai 42-53,Sóc Trăng 41-94,Cần Thơ 15-76 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 Bạc Liêu 12-57,Bến Tre 72-75,Vũng Tàu 85-04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu