NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 88,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 77,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 14,Quảng Bình 17,Quảng Trị 29 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-05-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 84 Miss
21-05-2019 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-05-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 13,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 50,Quảng Trị 35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 66,Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 87,Quảng Nam 34 Miss
13-05-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 36,Kon Tum 36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-05-2019 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 51,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 54,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 74,Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 75 Miss
05-05-2019 Khánh Hòa 95,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-05-2019 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 59,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 62,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 52,Quảng Nam 73 Miss
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 25,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-04-2019 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 56,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 79,Quảng Trị 80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-04-2019 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-04-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 42,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-04-2019 Khánh Hòa 41,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 74,Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-04-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-04-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 26,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-04-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-04-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 41 Miss
15-04-2019 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-04-2019 Khánh Hòa 50,Kon Tum 18 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-04-2019 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 35,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-04-2019 Gia Lai 22,Ninh Thuận 93 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-04-2019 Bình Định 87,Quảng Bình 97,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-04-2019 Đà Nẵng 91,Khánh Hòa 23 Miss
09-04-2019 Đắc Lắc 80,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-04-2019 Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-04-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-04-2019 Đà Nẵng 66,Đắc Nông 85,Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-04-2019 Gia Lai 59,Ninh Thuận 13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-04-2019 Bình Định 97,Quảng Bình 35,Quảng Trị 22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-04-2019 Đà Nẵng 48,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-04-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 17 Miss
01-04-2019 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-03-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-03-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-03-2019 Gia Lai 36,Ninh Thuận 90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-03-2019 Bình Định 58,Quảng Bình 95,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-03-2019 Đà Nẵng 98,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa