NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
20-01-2019
19-01-2019 Hồ Chí Minh 479,Bình Phước 609,Hậu Giang 461,Long An 661 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-01-2019 Bình Dương 914,Trà Vinh 203,Vĩnh Long 991 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-01-2019 An Giang 061,Tây Ninh 513,Binh Thuận 444 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-01-2019 Đồng Nai 282,Sóc Trăng 067,Cần Thơ 296 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-01-2019 Bạc Liêu 814,Bến Tre 854,Vũng Tàu 886 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-01-2019 Cà Mau 718,Hồ Chí Minh 420,Đồng Tháp 561 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-01-2019 Kiên Giang 055,Đà Lạt 836,Tiền Giang 263 Win Đà Lạt, Tiền Giang
12-01-2019 Hồ Chí Minh 358,Bình Phước 059,Hậu Giang 299,Long An 444 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-01-2019 Bình Dương 554,Trà Vinh 650,Vĩnh Long 979 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-01-2019 An Giang 009,Tây Ninh 363,Binh Thuận 599 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-01-2019 Đồng Nai 101,Sóc Trăng 424,Cần Thơ 627 Win Cần Thơ
08-01-2019 Bạc Liêu 354,Bến Tre 297,Vũng Tàu 703 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-01-2019 Cà Mau 192,Hồ Chí Minh 830,Đồng Tháp 483 Miss
06-01-2019 Kiên Giang 965,Đà Lạt 049,Tiền Giang 583 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-01-2019 Hồ Chí Minh 032,Bình Phước 594,Hậu Giang 311,Long An 523 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-01-2019 Bình Dương 002,Trà Vinh 547,Vĩnh Long 760 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-01-2019 An Giang 132,Tây Ninh 375,Binh Thuận 804 Win Binh Thuận
02-01-2019 Đồng Nai 463,Sóc Trăng 778,Cần Thơ 568 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-01-2019 Bạc Liêu 528,Bến Tre 999,Vũng Tàu 307 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-12-2018 Cà Mau 260,Hồ Chí Minh 766,Đồng Tháp 066 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-12-2018 Kiên Giang 740,Đà Lạt 966,Tiền Giang 470 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-12-2018 Hồ Chí Minh 346,Bình Phước 463,Hậu Giang 186,Long An 775 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-12-2018 Bình Dương 755,Trà Vinh 134,Vĩnh Long 303 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-12-2018 An Giang 644,Tây Ninh 490,Binh Thuận 323 Miss
26-12-2018 Đồng Nai 127,Sóc Trăng 305,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-12-2018 Bạc Liêu 743,Bến Tre 029,Vũng Tàu 635 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-12-2018 Mau 427,Hồ Chí Minh 325,Đồng Tháp 631 Win Đồng Tháp
23-12-2018 Kiên Giang 692,Đà Lạt 253,Tiền Giang 066 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-12-2018 Hồ Chí Minh 169,Bình Phước 321,Hậu Giang 768,Long An 223 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-12-2018 Bình Dương 610,Trà Vinh 088,Vĩnh Long 972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-12-2018 An Giang 067,Tây Ninh 112,Binh Thuận 949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-12-2018 Đồng Nai 521,Sóc Trăng 424,Cần Thơ 179 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-12-2018 Bạc Liêu 423,Bến Tre 898,Vũng Tàu 485 Miss
17-12-2018 Cà Mau 981,Hồ Chí Minh 996,Đồng Tháp 665 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-12-2018 Kiên Giang 520,Đà Lạt 835,Tiền Giang 563 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-12-2018 Hồ Chí Minh 461,Bình Phước 319,Hậu Giang 950,Long An 092 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-12-2018 Bình Dương 711,Trà Vinh 449,Vĩnh Long 325 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-12-2018 An Giang 839,Tây Ninh 783,Binh Thuận 246 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-12-2018 Đồng Nai 943,Sóc Trăng 005,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-12-2018 BT 364,VT 479,BL 979 Win BT