NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
23-09-2019
22-09-2019 Kiên Giang 791,Đà Lạt 763,Tiền Giang 070 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 027,Bình Phước 044,Hậu Giang 410,Long An 698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 320,Trà Vinh 184,Vĩnh Long 653 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 022,Tây Ninh 580,Binh Thuận 410 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 408,Sóc Trăng 283,Cần Thơ 595 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 962,Bến Tre 975,Vũng Tàu 622 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 591,Hồ Chí Minh 902,Đồng Tháp 558 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 525,Đà Lạt 712,Tiền Giang 320 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 755,Bình Phước 843,Hậu Giang 661,Long An 375 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 544,Trà Vinh 873,Vĩnh Long 648 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 790,Tây Ninh 568,Binh Thuận 353 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 372,Sóc Trăng 101,Cần Thơ 220 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 773,Bến Tre 785,Vũng Tàu 538 Miss
09-09-2019 Cà Mau 025,Hồ Chí Minh 939,Đồng Tháp 260 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 856,Đà Lạt 914,Tiền Giang 358 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 113,Bình Phước 203,Hậu Giang 840,Long An 174 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 300,Trà Vinh 693,Vĩnh Long 032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488,Tây Ninh 397,Binh Thuận 892 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 008,Sóc Trăng 562,Cần Thơ 035 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 933,Bến Tre 943,Vũng Tàu 658 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687,Hồ Chí Minh 418,Đồng Tháp 501 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 652,Đà Lạt 324,Tiền Giang 654 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 013,Bình Phước 584,Hậu Giang 511,Long An 767 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 777,Trà Vinh 700,Vĩnh Long 793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 41-86,Tây Ninh 45-61,Binh Thuận 09-27 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 200,Sóc Trăng 212,Cần Thơ 434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 753,Bến Tre 094,Vũng Tàu 950 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292,Hồ Chí Minh 634,Đồng Tháp 504 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257,Đà Lạt 539,Tiền Giang 083 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 746,Bình Phước 995,Hậu Giang 250,Long An 619 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 374,Trà Vinh 683,Vĩnh Long 493 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 024,Tây Ninh 032,Binh Thuận 170 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 315,Sóc Trăng 306,Cần Thơ 658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 676,Bến Tre 635,Vũng Tàu 801 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 206,Hồ Chí Minh 629,Đồng Tháp 024 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 279,Đà Lạt 554,Tiền Giang 463 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 799,Bình Phước 901,Hậu Giang 642,Long An 642 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093,Trà Vinh 260,Vĩnh Long 102 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 198,Tây Ninh 080,Binh Thuận 622 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 835,Sóc Trăng 754,Cần Thơ 651 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ