NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Hồ Chí Minh 553,Bình Phước 952,Hậu Giang 989,Long An 748 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-05-2019 Bình Dương 246,Trà Vinh 733,Vĩnh Long 805 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-05-2019 An Giang 266,Tây Ninh 721,Binh Thuận 217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-05-2019 Đồng Nai 235,Sóc Trăng 536,Cần Thơ 245 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-05-2019 Bạc Liêu 011,Bến Tre 574,Vũng Tàu 667 Miss
20-05-2019 Cà Mau 168,Hồ Chí Minh 795,Đồng Tháp 473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-05-2019 Kiên Giang 378,Đà Lạt 813,Tiền Giang 692 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-05-2019 Hồ Chí Minh 672,Bình Phước 224,Hậu Giang 855,Long An 277 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-05-2019 Bình Dương 637,Trà Vinh 525,Vĩnh Long 327 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-05-2019 An Giang 231,Tây Ninh 469,Binh Thuận 470 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-05-2019 Đồng Nai 451,Sóc Trăng 695,Cần Thơ 311 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-05-2019 Bạc Liêu 267,Bến Tre 176,Vũng Tàu 598 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-05-2019 Cà Mau 761,Hồ Chí Minh 329,Đồng Tháp 598 Miss
12-05-2019 Kiên Giang 168,Đà Lạt 268,Tiền Giang 580 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-05-2019 Hồ Chí Minh 777,Bình Phước 269,Hậu Giang 828,Long An 408 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-05-2019 Bình Dương 568,Trà Vinh 809,Vĩnh Long 225 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-05-2019 An Giang 592,Tây Ninh 910,Binh Thuận 490 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-05-2019 Đồng Nai 270,Sóc Trăng 930,Cần Thơ 347 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-05-2019 Bạc Liêu 302,Bến Tre 351,Vũng Tàu 457 Miss
06-05-2019 Cà Mau 126,Hồ Chí Minh 029,Đồng Tháp 919 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-05-2019 Kiên Giang 822,Đà Lạt 599,Tiền Giang 052 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-05-2019 Hồ Chí Minh 662,Bình Phước 182,Hậu Giang 836,Long An 618 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-05-2019 Bình Dương 351,Trà Vinh 513,Vĩnh Long 446 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-05-2019 An Giang 039,Tây Ninh 788,Binh Thuận 111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-05-2019 Đồng Nai 038,Sóc Trăng 120,Cần Thơ 586 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-04-2019 Bạc Liêu 717,Bến Tre 554,Vũng Tàu 283 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-04-2019 Cà Mau 799,Hồ Chí Minh 196,Đồng Tháp 529 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-04-2019 Kiên Giang 869,Tiền Giang 754 Win Kiên Giang,Tiền Giang
27-04-2019 Hồ Chí Minh 433,Bình Phước 767,Hậu Giang 887,Long An 359 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-04-2019 Bình Dương 401,Trà Vinh 857,Vĩnh Long 108 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-04-2019 An Giang 683,Tây Ninh 784,Binh Thuận 389 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-04-2019 Đồng Nai 903,Sóc Trăng 300,Cần Thơ 183 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-04-2019 Bạc Liêu 932,Bến Tre 713,Vũng Tàu 044 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-04-2019 Cà Mau 709,Hồ Chí Minh 766,Đồng Tháp 280 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-04-2019 Kiên Giang 973,Đà Lạt 526,Tiền Giang 466 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-04-2019 Hồ Chí Minh 978,Bình Phước 700,Hậu Giang 101,Long An 731 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-04-2019 Bình Dương 240,Trà Vinh 860,Vĩnh Long 974 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-04-2019 An Giang 902,Tây Ninh 084,Binh Thuận 273 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-04-2019 Đồng Nai 189,Sóc Trăng 920,Cần Thơ 380 Miss
16-04-2019 Bạc Liêu 623,Bến Tre 291,Vũng Tàu 929 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu