NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Kiên Giang 294,Đà Lạt 876,Tiền Giang 773 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-03-2019 Hồ Chí Minh 107,Bình Phước 566,Hậu Giang 227,Long An 674 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-03-2019 Bình Dương 984,Trà Vinh 082,Vĩnh Long 567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-03-2019 An Giang 299,Tây Ninh 165,Binh Thuận 971 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-03-2019 Đồng Nai 193,Sóc Trăng 550,Cần Thơ 254 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-03-2019 Bạc Liêu 528,Bến Tre 928,Vũng Tàu 856 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-03-2019 Cà Mau 765,Hồ Chí Minh 214,Đồng Tháp 987 Miss
17-03-2019 Kiên Giang 482,Đà Lạt 196,Tiền Giang 139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-03-2019 Hồ Chí Minh 353,Bình Phước 257,Hậu Giang 586,Long An 877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-03-2019 Bình Dương 700,Trà Vinh 363,Vĩnh Long 835 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-03-2019 An Giang 392,Tây Ninh 072,Binh Thuận 487 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-03-2019 Đồng Nai 736,Sóc Trăng 146,Cần Thơ 428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-03-2019 Bạc Liêu 293,Bến Tre 431,Vũng Tàu 785 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-03-2019 Cà Mau 995,Hồ Chí Minh 363,Đồng Tháp 943 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-03-2019 Kiên Giang 390,Đà Lạt 351,Tiền Giang 934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-03-2019 Hồ Chí Minh 300,Bình Phước 256,Hậu Giang 054,Long An 738 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-03-2019 Bình Dương 921,Trà Vinh 055,Vĩnh Long 913 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-03-2019 An Giang 929,Tây Ninh 741,Binh Thuận 887 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-03-2019 Đồng Nai 995,Sóc Trăng 622,Cần Thơ 091 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-03-2019 Bạc Liêu 026,Bến Tre 333,Vũng Tàu 284 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-03-2019 Cà Mau 172,Hồ Chí Minh 854,Đồng Tháp 057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-03-2019 Kiên Giang 351,Đà Lạt 723,Tiền Giang 391 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-03-2019 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 017,Hậu Giang 234,Long An 144 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-03-2019 Bình Dương 680,Trà Vinh 572,Vĩnh Long 957 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-02-2019 An Giang 296,Tây Ninh 211,Binh Thuận 211 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-02-2019 Đồng Nai 568,Sóc Trăng 659,Cần Thơ 048 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-02-2019 Bạc Liêu 173,Bến Tre 512,Vũng Tàu 857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-02-2019 Cà Mau 603,Hồ Chí Minh 156,Đồng Tháp 512 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-02-2019 Kiên Giang 185,Đà Lạt 075,Tiền Giang 868 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-02-2019 Hồ Chí Minh 563,Bình Phước 640,Hậu Giang 719,Long An 705 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-02-2019 Bình Dương 584,Trà Vinh 613,Vĩnh Long 718 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-02-2019 An Giang 815,Tây Ninh 826,Binh Thuận 427 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-02-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 778,Cần Thơ 501 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-02-2019 Bạc Liêu 130,Bến Tre 640,Vũng Tàu 048 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-02-2019 Cà Mau 311,Hồ Chí Minh 119,Đồng Tháp 130 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-02-2019 Kiên Giang 905,Đà Lạt 273,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-02-2019 Hồ Chí Minh 031,Bình Phước 217,Hậu Giang 906,Long An 259 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-02-2019 Bình Dương 194,Trà Vinh 849,Vĩnh Long 067 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-02-2019 An Giang 360,Tây Ninh 560,Binh Thuận 314 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-02-2019 Đồng Nai 375,Sóc Trăng 834,Cần Thơ 534 Miss