NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
26-05-2019
25-05-2019 Đà Nẵng 66,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-05-2019 Gia Lai 77,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-05-2019 Bình Định 26,Quảng Bình 72,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-05-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 80 Miss
21-05-2019 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-05-2019 Phú Yên 52,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-05-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-05-2019 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-05-2019 Gia Lai 50,Ninh Thuận 15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-05-2019 Bình Định 50,Quảng Bình 52,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-05-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-05-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 74 Miss
13-05-2019 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-05-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-05-2019 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-05-2019 Gia Lai 40,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-05-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 38,Quảng Trị 24 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-05-2019 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-05-2019 Đắc Lắc 24,Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-05-2019 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 40 Miss
05-05-2019 Khánh Hòa 95,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-05-2019 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-05-2019 Gia Lai 08,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-05-2019 Bình Định 64,Quảng Bình 31,Quảng Trị 74 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-05-2019 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-04-2019 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 32 Miss
29-04-2019 Thừa Thiên Huế 89 Win Thừa Thiên Huế
28-04-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-04-2019 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 05,Quảng Ngãi 18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-04-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 51 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-04-2019 Bình Định 85,Quảng Bình 53,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-04-2019 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-04-2019 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-04-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-04-2019 Khánh Hòa 18,Kon Tum 39 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-04-2019 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-04-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-04-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 58,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-04-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-04-2019 Đắc Lắc 15,Quảng Nam 34 Miss
15-04-2019 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-04-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 31 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-04-2019 Đà Nẵng 99,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-04-2019 Gia Lai 06,Ninh Thuận 76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-04-2019 Bình Định 48,Quảng Bình 97,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-04-2019 Đà Nẵng 05,Khánh Hòa 32 Miss
09-04-2019 Đắc Lắc 80,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-04-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-04-2019 Khánh Hòa 96,Kon Tum 62 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-04-2019 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-04-2019 Gia Lai 98,Ninh Thuận 85 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-04-2019 Bình Định 13,Quảng Bình 35,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-04-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-04-2019 Đắc Lắc 59,Quảng Nam 93 Miss
01-04-2019 Phú Yên 99,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-03-2019 Khánh Hòa 16,Kon Tum 48 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-03-2019 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-03-2019 Gia Lai 36,Ninh Thuận 45 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-03-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 53,Quảng Trị 23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-03-2019 Đà Nẵng 93,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa