NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
25-03-2019
24-03-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 54,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 53,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 19,Quảng Bình 12,Quảng Trị 79 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 89 Miss
18-03-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-03-2019 Khánh Hòa 80,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-03-2019 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-03-2019 Bình Định 68,Quảng Bình 48,Quảng Trị 54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 44,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 61,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 80,Ninh Thuận 30 Miss
07-03-2019 Bình Định 85,Quảng Bình 80,Quảng Trị 89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 84 Miss
05-03-2019 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 71 Win Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 66 Miss
03-03-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 04,Ninh Thuận 41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 34,Quảng Bình 63,Quảng Trị 79 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-02-2019 Khánh Hòa 62,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-02-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 09 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 56,Ninh Thuận 65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 34,Quảng Bình 71,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 66,Kon Tum 40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2019 Gia Lai 03,Ninh Thuận 64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 48,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-02-2019 Đắc Lắc 24,Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-02-2019 Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 37,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 68,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 69,Quảng Bình 43,Quảng Trị 45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 84,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 02,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 19,Ninh Thuận 13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 47,Quảng Bình 16,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 72,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 79,Kon Tum 32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 50,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 09,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 09,Quảng Trị 10 Miss
23-01-2019 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa